دستورالعمل نحوه تعیین حقوق و مزایای سال ۱۴۰۰ مسئولین امور مالی و فنی دهیاری ها

دستورالعمل نحوه تعیین حقوق و مزایای سال ۱۴۰۰ مسئولین امور مالی و فنی دهیاری ها

حقوق ۱۴۰۰ مالی دهیاری

در راستای اجرای تبصره ۲ ماده ۱ و ماده ۵ اصلاحیه آیین نامه استخدامی دهیاری های کشور شماره ۷۸۳۳۵/ت۵۵۳۴۳هـ مورخ ۲۶/۶/۱۳۹۸ هیئت محترم وزیران، مصوبه شماره ۲۵۱۱۹۳ مورخ ۲۷/۱۲/۹۹ شورایعالی کار، ابلاغی از سوی وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حقوق و مزایای مسئولین امور مالی و فنی دهیاری ها بر اساس مواد زیر تعیین و متناسب با ساعات کار و در چارچوب اعتبارات دهیاری یا دهیاری های طرف قرارداد پرداخت می شود.

ماده ۱- در راستای اجرای ماده ۵ آیین نامه استخدامی دهیاری های کشور، مزد ماهانه مسئولین امور مالی و فنی برای تمام دهیاری ها، در بدو بکارگیری به میزان «حداقل مزد ماهانه» مصوب شورایعالی کار تعیین می شود.

ماده ۲- به استناد تبصره ۱ ماده ۳۶ قانون کار، «فوق العاده شغل» مسئولین امور مالی و فنی دهیاری ها بر اساس جداول زیر تعیین می شود:

 شناسنامه قانون | mali1400 1

تبصره- بر اساس مدرک تحصیلی مسئولین امور مالی و فنی، فوق العاده ای نیز به شرح جدول زیر، پرداخت می شود:

شناسنامه قانون | mali1400 2

ماده ۳- به استناد تبصره ۳ بند ۲ مصوبه شورایعالی کار، به مسئولین امور مالی و فن که دارای حداقل یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان در دهیاری گذشته باشد، یک پایه سنوات پرداخت می شود.

تبصره- مسئولین امور مالی و فنی که از سال ۱۳۸۲ یا بعد از آن به هر عنوان در همان دهیاری سابقه کار داشته اند، متناسب با مبلغ پیش بینی شده بابت پایه سنواتی در همان سال (طبق مصوبات سالیانه شورایعالی کار) از مجموع پایه سنواتی سال های ذیربط بهره مند خواهند شد.

ماده ۴- با رعایت شرایط مندرج در ماده ۸۶ قانون تأمین اجتماعی و لحاظ قانون اصلاح قوانین تنظیم خانواده و جمعیت (مصوب ۱۳۹۲)، نظر به حذف محدودیت تعداد فرزندان، از ابتدای سال ۱۴۰۰ کمک عایله مندی (حق اولاد) به ازای هر فرزند معادل ۱۰ درصد حداقل مزد ماهیانه قابل پرداخت می باشد.

ماده ۵- از ابتدای سال ۱۴۰۰ کمک هزینه مسکن و کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار بر اساس مصوبه شورایعالی کار به کلیه مسئولین امور مالی و فنی اعم از مجر و متأهل قابل پرداخت می باشد. ضمناً در صورت ابلاغ مصوبه هیئت وزیران موضوع افزایش کمک هزینه مسکن، افزایش مزبور در قراردادها قابل اعمال خواهد بود.

ماده ۶- حق سنوات مسئولین امور مالی و فنی دهیاری ها موضوع بند ۲۸ نمونه قراردادهای ابلاغی با توجه به دادنامه شماره ۲۳۲۸ مورخ ۲۹/۱۱/۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در برگیرنده تمام عناوین حقوق و مزد مندرج در ماده های ۳۴ و ۳۵ قانون کار است.

ماده ۷- «عیدی و پاداش» پایان سال بر اساس مصوبات شورایعالی کار قابل پرداخت است.

ماده ۸- در اجرای ماده ۵ آیین نامه استخدامی دهیاری های کشور، دهیاری ها می توانند متناسب با درآمد دهیاری، پیش بینی اعتبار در بودجه سالانه و رعایت قوانین و مقررات موضوعه، میزان کارایی و بهره وری مسئولین امور مالی و فنی، تا ۵۰% حداقل حقوق را به عنوان «فوق العاده کارآیی» برای حداکثر ۲ بار در سال پرداخت نمایند.

ماده ۹- در اجرای ماده ۸ آیین نامه استخدامی دهیاری های کشور مسئولین امور مالی و فنی از نظر بیمه و بازنشستگی ، مشمول مقررات قانون تأمین اجتماعی می باشند.

ماده ۱۰- در صورت تأمین اعتبار به مسئولین امور مالی و فنی تمام وقت که علاوه بر ساعات مقرر انجام وظیفه نمایند، «اضافه کاری» به میزان ساعات تعیین شده در جدول زیر متناسب با جمعیت روستاها با تأیید دهیاران مربوط، با رعایت قوانین و مقررات موضوعه، پرداخت خواهد شد.

 شناسنامه قانون | mali1400 3

تبصره ۱- مبنای اضافه کار برای مسئولین امور مالی و فنی وفق جدول فوق، تا ۱۰ دهیاری می باشد، در صورت تأمین اعتبار، برای مسئولین امور مالی و فنی که مسئولین بیش از ۱۰ دهیاری را بر عهده دارند، به ازای هر دهیاری ۵ ساعت اضافه کار، مازاد بر جدول فوق قابل پرداخت می باشد.

تبصره ۲- در هر صورت میزان اضافه کار پرداختی به مسئول امور ملای و فنی نباید از ۱۲۰ ساعت در ماه تجاوز نماید.

نحوه محاسبه یک ساعت اضافه کار= مزد ثابت ماهیانه تقسیم بر ۳۰ تقسیم بر ۷/۳۳ *۱/۴

ماده ۱۱- چنانچه مسئول امور مالی و فنی دهیاری در دوره های آموزشی مورد تأیید مرکز مطالعات شهری و روستایی شرکت نموده و گواهی آموزشی معتبر از مراجع ذیصلاح اخذ نماید، در پایان هر سال، به ازای هر ساعت حضور در دوره های آموزشی، (در صورت تأمین اعتبار در همان سال) فوق العاده ای با عنوان «پاداش آموزش» بر اساس فرمول زیر محاسبه و به وی پرداخت می شود:

تعداد ساعات آموزشی*۱/۱۷۶ * حداقل دستمزد ماهیانه= پاداش آموزش

ماده ۱۲- مزیت های مندرج در تبصره و نیز بند (ج) ماده (۱۱۲) قانون برنامه ششم توسعه در مورد کسانی که در مناطق مشمول اشتغال دارند، مطابقه بخشنامه های شماره ۶۰۶۹۳ مورخ ۳۰/۱۱/۹۷ و ۳۷۸۹۰ مورخ ۲۰/۷/۹۸ این سازمان و با در نظر گرفتن ضرایب و مصوبات سال جاری اعمال می‌گردد.

ماده ۱۳- در اجرای قانون اعطای امتیازات ایثارگری و اشتغال در مناطق جنگی و جنگ زده به مشمولین قانون کار مصوب ۳۰/۹/۷۶ و اصلاحیه بعدی و آیین نامه اجرایی آن مصوب ۵/۳/۱۳۷۸ و بند «۶» جزء «ث» ماده (۸۸) و بند «ز» ماده (۸۸) قانون برنامه ششم توسعه، کسانی که جانباز، آزاده، فرزند شهید و رزمنده دارای حداقل شش ماه خدمت داوطلبانه در جبهه هستند از مزایای یک مقطع تحصیلی بالاتر به شرح تبصره «۱» ماده «۲» آیین نامه اجرایی قانون اعطای امتیازات ایثارگری و اشتغال در مناطق جنگی و جنگ زده به مشمولین قانون کار مصوب ۵/۳/۷۸ هیأت وزیران بهره مند گردیده و لازم است مبلغ حاصله در قرارداد درج گردد. منظور از مزد ثابت یا مزد مبنا در تبصره مذکور، ارقام مندرج در بند «الف» نمونه قرارداد (حداقل دستمزد+ فوق العاده شغل+ پایه سنوات) است. همچنین مفاد تبصره «۳» ماده «۲» و ماده «۳» آیین نامه اجرایی قانون اعطای امتیازات ایثارگری و اشتغال در مناطق جنگی و جنگ زده به مشمولین قانون کار مصوب ۵/۳/۷۸ حسب مورد برای مشمولین بندهای «ب» و «پ» آیین نامه به تناسب عامل ایثارگری لازم الاجراست. فرزند شهید در زمره بند «پ» قرار می گیرد.

ماده ۱۴- فوق العاده ایثارگری موضوع ماده ۵۱ قانون جامع خدمات رسانی ایثارگران به ایثارگرانی که جانباز ۲۵% و بالاتر، آزاده، همسر یا فرزند شهید باشند تعلق گرفته و در قرارداد درج می گردد.

ماده ۱۵- در اجرای تبصره ۱ ماده ۶ آیین نامه استخدامی دهیاری های کشور، برقراری حقوق و مزایای کارکنان سایر دستگاه های اجرایی که بدون حفظ پست سازمانی به دهیاری مأمور می شوند، بر اساس ضوابط و مقررات مورد عمل در دهیاری ها خواهد بود.

این دستورالعمل در ۱۵ ماده و چهار تبصره، به استانداری های سراسر کشور ابلاغ و مدیران کل دفاتر امور روستایی و شوراهای استانداری ها مسئول حسن اجرای آن می باشند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا