آیین نامه استخدامی دهیاری‌های کشور

آیین نامه استخدامی دهیاریهای کشور (تصویب‌نامه شماره 3699/ت26923هـ مورخ 13/4/1383 هیئت وزیران)

وزارت کشور

هیأت وزیران در جلسه مورخ 1383.4.7 بنا به پیشنهاد شماره 3940.1.3.34 مورخ 1381.5.6 وزارت‌کشور و به استناد تبصره (1) ماده واحده قانون تأسیس دهیاری‌های خودکفا در روستاهای کشور -مصوب 1377- آیین‌نامه استخدامی دهیاریهای کشور را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه استخدامی دهیاریهای کشور

ماده 1- به کارگیری افراد در دهیاریها به صورت استخدام موقت و به موجب قراردادی خواهد بود که مدت آن‌حداکثر پنجاه (50) ماه است‌. در صورت رضایت از عملکرد مستخدم‌، مدت یادشده با رعایت ماده (4) این‌آیین‌نامه تمدید می‌شود.

ماده 2 – پذیرش افراد برای تصدی پستهای سازمانی هر دهیاری از طریق امتحان در همان روستا و با نظارت‌بخشداری انجام می‌شود. چگونگی اجرای امتحان در دهیاریها به موجب دستورالعملی خواهد بود که توسط‌وزارت کشور تهیه و به تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور می‌رسد.

ماده 3 – داوطلبان اشتغال در دهیاریها، پس از گذراندن امتحان‌، یک دوره آزمایشی را طی می‌کنند که حداکثرمدت آن دو سال خواهد بود.

تبصره – مدت هر قرارداد در طی دوره آزمایشی از هشتاد و نه (89) روز تجاوز نخواهد کرد.

ماده 4 – انعقاد قرارداد برای بکارگیری نیروی انسانی در هر دهیاری منوط به پیش‌بینی اعتبار در بودجه سالانه‌همان دهیاری و تأیید استانداری مربوط است‌.

ماده 5 – داوطلبان استخدام در دهیاری باید دارای کلیه شرایط زیر باشند:

الف – تابعیت جمهوری اسلامی ایران‌.

ب- تدین به یکی از ادیان به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران‌.

پ – نداشتن کمتر از بیست سال تمام سن‌.

ت – التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران‌.

ث – دارا بودن کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دائم از آن برای متقاضیان مرد.

ج – عدم اعتیاد به مواد مخدر و دخانیات‌.

چ – دارا بودن حداقل گواهینامه پایان دوره متوسطه (دیپلم‌).

ح – حسن شهرت اجتماعی و نداشتن سابقه محکومیت جزایی مؤثر.

خ – داشتن توانایی جسمی انجام کاری که برای آن استخدام می‌شود.

تبصره – در شرایط برابر، اولویت اشتغال با افراد بومی است‌.

ماده 6 – حقوق کارکنان دهیاریها براساس مصوبات شورای‌عالی کار متناسب با ساعات کار و نوع شغل تعیین‌می‌شود. دهیاریها می‌توانند متناسب با درآمد دهیاری‌، میزان کارایی و بهره‌وری هر مستخدم‌، تا پنجاه درصد(50%) حداقل حقوق مندرج در این ماده را به عنوان فوق‌العاده کارائی پرداخت نمایند.

ماده 7- در صورت بکارگیری مستخدمان وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی مشمول قانون نظام‌هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ـ مصوب 1370 ـ یا دارای مقررات خاص استخدامی برای تصدی سمت دهیار ویا سایر مشاغل دهیاری به عنوان مأمور، حقوق و مزایای مأمور براساس ضوابط استخدامی حاکم بر آن مستخدم دردستگاه ذی‌ربط محاسبه و از محل اعتبارات دهیاری پرداخت می‌شود.

ماده 8- استانداردهای لازم برای آموزش کارکنان دهیاریها توسط وزارت کشور تهیه و ابلاغ می‌شود.

تبصره- دهیاریها موظفند از طریق مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای و مراکز آموزش عالی غیردولتی براساس‌استانداردهای مصوب نسبت به اجرای دوره‌های آموزشی برای کارکنان خود اقدام نمایند.

ماده 9 – دهیار و کارکنان دهیاریها از نظر تأمین اجتماعی و استفاده از مرخصی و سایر مواردی که در این‌آیین‌نامه مسکوت است تابع قانون کار ـ مصوب 1369 ـ مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون تأمین اجتماعی‌ـمصوب 1354ـ و اصلاحات بعدی آنها هستند.

ماده 10- به تخلفات کارکنان دهیاری براساس قانون کار رسیدگی می‌شود. در مواردی که درخصوص‌تخلفات اداری کارکنان یادشده در قانون کار حکمی وجود نداشته باشد رسیدگی به تخلفات یادشده براساس قانون‌رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری مستقر در استانداریها انجام می‌شود.

ماده 11 – حقوق و مزایای دهیار براساس مقررات قانون کار و در چارچوب اعتبارات مصوب شورای‌اسلامی روستا تعیین و به موجب قراردادی که بین دهیار و ذی‌حساب دهیاری منعقد می‌شود پرداخت خواهد شد.

ماده 12 – مأموریت و مرخصی دهیار با موافقت شورای اسلامی روستا و با اطلاع بخشدار صورت می‌گیرد.

ماده 13 – درصورتی که یکی از مستخدمان وزارتخانه‌ها، سازمانها و مؤسسات دولتی‌، نهادهای عمومی‌غیردولتی‌، شهرداریها و سازمانهای وابسته به آنها و دهیاریها، توسط شورای اسلامی روستا برای تصدی سمت‌دهیار انتخاب شود، در صورت رضایت شخص مستخدم‌، اداره متبوع درصورت امکان جایگزینی مکلف است بامأموریت او موافقت کند.

تبصره- کارکنان دولت در روستاها می‌توانند در زمانهای فراغت و خارج از ساعت کار با دهیاری به صورت‌دهیار یا همکار، همکاری نمایند. این فعالیت مشمول بازنشستگی و بیمه نخواهد بود. در روستاهای زیر پنجاه (50)خانوار این افراد با حفظ سمت به عنوان دهیار فعالیت می‌کنند.

ماده 14 – در صورتی که دهیار مشترک یکی از صندوقهای بازنشستگی باشد کسور مربوط به سهم او هر ماه ازحقوق وی کسر و پس از افزودن سهم کارفرما (دهیاری‌) به صندوق بازنشستگی مربوط واریز می‌شود.

ماده 15 – وزارت کشور مسؤول حسن اجرای این آیین‌نامه است‌.

محمدرضا عارف – معاون اول رییس جمهور

اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments