اعلام شمول تبصره ۱ و ۲ ماده ۱۴۳ مکرر قانون ماليات هاي مستقيم به اوراق سلف موازی (بخشنامه ۳۵۳۹/۲۰۰/ص مورخ ۱/۳/۱۳۹۲ سازمان امور مالياتي)

اعلام شمول تبصره ۱ و ۲ ماده ۱۴۳ مکرر قانون ماليات هاي مستقيم به اوراق سلف موازی (بخشنامه ۳۵۳۹/۲۰۰/ص مورخ ۱/۳/۱۳۹۲ سازمان امور مالياتي)

پیرو بخشنامه شماره ۲۰۱۱۱/۲۰۰  مورخ ۱۱/۱۰/۹۱ به منظور اجرای تبصره های ۱و۲ ماده ۱۴۳ مکرر الحاقی به قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ موضوع ماده ۷ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۵/۹/۸۸ و حسب اعلام رئیس محترم سازمان بورس و اورق بهادار طی نامه شماره ۲۱۷۸۶۹/۱۲۱ مورخ ۱/۲/۹۲، به موجب بند ۲۴ ماده ۱و بند ۴ ماده ۴ قانون بازار اوراق بهادار که به  استناد بند(۵) صـورتجلسه مـورخ ۹/۱۲/۸۹ و بنـد ۲ صورتجلسه مورخ ۱۶/۱۱/۹۱ به تصویب شـورای عالی بورس و اوراق بهادار رسیده است، اوراق سلف موازی به عنوان ردیف ۱۲ به فهرست اوراق بهادار مندرج در بخشنامه صدرالذکر و بخشنامه هائی که قبلاً در این خصوص صادر گردیده، افزوده و جهت بهره برداری لازم ابلاغ می گردد.

علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

به بالای صفحه بردن