قانون تأسیس وزارت معادن و فلزات (مصوبه مورخ 1360.5.4 کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی)

قانون تأسیس وزارت معادن و فلزات (مصوبه مورخ 1360.5.4 کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی)

‌ماده 1- به منظور توسعه فعالیتهای زمین‌شناسی و اکتشاف و تجهیز و بهره‌برداری از معادن و ایجاد و گسترش و بهره‌برداری از صنایع متالوژی (‌تولید فلز، ریخته‌گری و نورد) وزارت معادن و فلزات با وظایف و اختیارات زیر تأسیس می‌گردد:

‌الف- تدوین سیاست‌ها و خط مشی‌ها و برنامه‌ریزی در جهت رسیدن به اهداف فوق‌الذکر در چارچوب سیاست‌های اقتصادی کشور.

ب- جمع‌آوری و تنظیم آمار و اطلاعات و تهیه و ارزیابی طرحهای مربوط با توجه به ملاحظات فنی و اقتصادی.

پ- انجام بررسیهای زمین‌شناسی و اکتشافی و مطالعه ذخایر معدنی به منظور شناسایی امکانات بالقوه کشور به استثنای نفت و گاز.

ت- احداث و گسترش نوسازی واحدهای متالوژی و معدنی.

ث- بهره‌برداری از معادن و واحدهای تولید متالوژی تحت مدیریت دولت.

ج- همکاری در تهیه طرحهای مربوط به استحصال مواد فرعی به دست آمده و تولید مواد اولیه و وسایل مصرفی اصلی و فرعی و در صورت لزوم‌اجرای این قبیل طرحها با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

چ- همکاری و مشارکت در تهیه و در صورت لزوم اجرای طرحهای مربوط به تسهیلات اختصاصی و ایجاد واحدهای مسکونی و ساختمانهای‌رفاهی و بهداشتی و آموزشی و عمومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

ح- اجرای قوانین و آیین‌نامه‌های معادن و تهیه و اجرای ضوابط مربوط به فعالیتهای متالوژی و ارائه راهنماییهای فنی.

خ- تدوین و اجرای برنامه‌های آموزشی و پژوهشی در زمینه‌های مربوط با بهره‌گیری از کلیه امکانات و هماهنگی با وزارتخانه‌های آموزش و‌پرورش و فرهنگ و آموزش عالی و سایر وزارتخانه‌های ذیربط.

‌د- همکاری با مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی به منظور تعیین استانداردها برای تولیدات مربوط.

‌ذ- تأسیس شرکتها و مؤسسات عملیاتی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی.

‌ر- همکاری با مؤسسات علمی و فنی داخلی و بین‌المللی و قبول عضویت و شرکت در سازمانها و مجامع بین‌المللی با رعایت قوانین و مقررات‌مربوط.

‌ماده 2- شرکت ملی فولاد ایران و واحدهای تابعه – شرکت ملی صنایع مس ایران سازمان تحقیقات زمین‌شناسی و معدنی کشور – شرکت سهامی‌کل معادن و ذوب فلزات ایران شرکت ملی اکتشاف معدنی و بخشهای معدنی و متالوژی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت‌های تابعه آن‌و همچنین بخشهای معدنی و متالوژی سازمان صنایع ملی ایران قسمت معدنی وزارت صنایع و معادن و معاونت مواد اولیه و سوخت سازمان انرژی‌اتمی، زیر نظر وزارت معادن و فلزات قرار خواهند گرفت.

‌تبصره 1- وزارت معادن و فلزات موظف است حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون آیین‌نامه‌ها و مقررات مالی و معاملاتی و‌استخدامی یک نواختی برای شرکتها و واحدهای مذکور تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران و در مواردی که نیاز به کسب مجوز قانونی دارد پس از‌تصویب مجلس شورای اسلامی به مورد اجرا بگذارد و مادامی که این مقررات به تصویب نرسیده است مقررات فعلی هر شرکت قابل اجرا می‌باشد.

‌تبصره 2- کلیه وظایف و اختیارات وزیر صنایع و معادن در مؤسسات و شرکتهای مذکور در این ماده به وزیر معادن و فلزات واگذار می‌گردد و ‌همچنین وزیر معادن و فلزات عضو شورای اقتصاد خواهد بود.

‌تبصره 3- برای احتراز از تداخل وظیفه بین این وزارتخانه و وزارت صنایع و همچنین نقل و انتقالات دارایی مؤسسات و شرکتهای مذکور در این‌ ماده هیأتی از وزراء مزبور و وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل و در موارد لزوم اتخاذ تصمیم خواهند‌کرد. تصمیم این هیأت با سه رای موافق قابل اجرا خواهد بود. اعتبارات مربوط به سال 1360 این وزارتخانه از محل اعتبارات وزارت صنایع و معادن و‌شرکتها و مؤسسات مذکور در این قانون با نظر سازمان برنامه و بودجه تأمین خواهد شد.

‌ماده 3- نیروی انسانی مورد نیاز وزارت معادن و فلزات از مؤسسات وابسته تأمین می‌گردد و در صورت نیاز و ضرورت قطعی، استخدام جدید پس‌از تصویب هیأت وزیران صورت خواهد گرفت.

‌ماده 4- وزارت صنایع و معادن پس از تصویب این قانون “وزارت صنایع” نامیده می‌شود.

‌تبصره- چنانچه در تشکیل این وزارتخانه و تجدید سازمان مؤسسات وابسته خدمات تعدادی از کارکنان مورد نیاز نباشد وزارتخانه و مؤسسات‌مزبور پس از تأیید وزیر می‌توانند نسبت به بازخرید و یا بازنشسته نمودن آنها مطابق قانون بازنشستگی و بازخرید خدمت کارکنان مازاد بر احتیاج دولت ‌مصوب 1359.4.14 شورای انقلاب اقدام نمایند. مهلت مقرر در قانون مذکور برای وزارت معادن و فلزات لغایت یک سال از تاریخ تصویب این قانون‌می‌باشد.

‌ماده 5- دولت مکلف است حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون مطالعات و بررسیهای لازم را در مورد تأسیس وزارت صنایع‌سنگین انجام داده و لایحه آن را تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید.

‌قانون فوق مشتمل بر پنج ماده و چهار تبصره در جلسه 1360.5.4 کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم قانون‌اساسی به تصویب رسیده و برای مدت 2 سال قابل اجرا است.

‌رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا