وزارت صنعت، معدن و تجارت

آیین نامه اجرایی بازدید و مراجعه نمایندگان دستگاه های اجرایی به واحدهای تولیدی (تصویبنامه شماره 53567/ت51731هـ مورخ 6/5/1395 هیأت وزیران)

آیین نامه اجرایی بازدید و مراجعه نمایندگان دستگاه های اجرایی به واحدهای تولیدی (تصویبنامه شماره 53567/ت51731هـ مورخ 6/5/1395 هیأت وزیران)

وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- وزارت جهاد کشاورزی

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور- سازمان حفاظت محیط زیست

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری- سازمان ملی استاندارد ایران

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران- اتاق اصناف ایران

اتاق تعاون ایران

هیأت وزیران در جلسه 3/5/1495 به پیشنهاد شماره 165334 مورخ 17/12/1393 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد ماده (7) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار -مصوب 1390- آیین نامه اجرایی بازدید و مراجعه نمایندگان دستگاه های اجرایی به واحدهای تولیدی را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی بازدید و مراجعه نمایندگان دستگاه های اجرایی به واحدهای تولیدی

ماده 1- در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف- دستگاه های اجرایی: دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری

ب- کارگروه: کارگروه ساماندهی مراجعه نمایندگان دستگاه های اجرایی به واحدهای تولیدی، موضوع ماده (5) این آیین نامه.

پ- اتاق ها: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران و اتاق اصناف ایران.

ت- واحدهای تولیدی: واحدهایی که نسبت به تولید هر گونه کالا اقدام و دارای مجوز فعالیت از سوی مراجع ذی صلاح می باشند.

ث- سامانه: سامانه اطلاعاتی که اقلام اطلاعاتی واحدهای تولیدی و اقلام اطلاعاتی مورد نیاز جهت هر گونه بازدید و مراجعه نمایندگان دستگاه های اجرایی به واحدهای تولیدی را در خود نگهداری و پردازش کرده و از طریق درگاه الکترونیکی واحد و با رعایت سطح دسترسی طراحی و راه اندازی می شود.

ج- شماره واحد: اختصاص شماره ای انحصاری به هر یک از واحدهای تولیدی و دستگاه های اجرایی که تمامی اطلاعات هویتی و آماری مورد نیاز دستگاه های اجرایی و واحدهای تولیدی و طبقه بندی آنها از آن استخراج می شود.

ماده 2- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری دستگاه های اجرایی ذیربط و اتاق ها و با نظارت و تأیید کارگروه، طی شش ماه پس از تاریخ لازم الاجرا شدن این آیین نامه نسبت به طراحی و راه اندازی سامانه با قابلیت های ذیل اقدام نماید:

الف- امکان پردازش اطلاعات

ب- امکان دسترسی آسان و سریع دستگاه های اجرایی و واحدهای تولیدی به سامانه

پ- امنیت اطلاعات و کنترل سطح دسترسی دستگاه های اجرایی و واحدهای تولیدی

ت- اختصاص شماره واحد به واحدهای تولیدی و دستگاه های اجرایی

ث- امکان اخذ گزارش های مورد نیاز از واحدهای تولیدی و دستگاه های اجرایی

ج- ارتباط با سایر سامانه های مورد استفاده در دستگاه های اجرایی

چ- امکان اطلاع رسانی از طریق سامانه پیام کوتاه و یا سایر روش های الکترونیکی برای مراجعه کنندگان دستگاه های اجرایی

تبصره 1- پس از استقرار سامانه، تمامی مراجعات نمایندگان دستگاه های اجرایی به واحدهای تولیدی، توسط دستگاه اجرایی ذیربط از طریق سامانه ثبت خواهد شد.

تبصره 2- طراحی و پیاده سازی سامانه مذکور در چارچوب ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیک صورت می گیرد.

ماه 3- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری دستگاه های اجرایی ذیربط و اتاق ها و با نظارت و تأیید کارگروه، طی شش ماه پس از تاریخ لازم الاجرا شدن این آیین نامه نسبت به طراحی و راه اندازی سامانه با قابلیت های ذیل اقدام نماید:

الف- امکان پردازش اطلاعات

ب-

در حال تکمیل…

اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments