مصوبه شماره 250973 مورخ 28/12/1389 شوراي عالي اداري

دانلود فایل اکسل محاسبه مبلغ رتبه‌بندی معلمان

شورای عالی اداری در یکصد و چهل و هفتمین جلسه مورخ 9/12/1389  بنا به پيشنهاد مشترك وزارت صنایع ومعادن و  معاونت توسعه مديريت و سرمايه‌انساني رييس‌جمهور، به منظور سوق دادن دستگاه های اجرایی برای انجام امور تخصصی وتعیین وضعیت موسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به وزارت صنایع ومعادن تصویب نمود:

1- دانشگاه صنایع و معادن با دانشجویان، اساتید، اعضای هیات علمی، کارکنان، ردیف بودجه، ساختمان دانشگاه واقع در خیابان حافظ و تجهیزات موجود از وزارت صنایع ومعادن منتزع و به سازمان ملی مهارت(وابسته به وزارت کار واموراجتماعی) منتقل می گردد.

2 – واحدهای پژوهشی و پژوهشکده های موجود شامل پژوهشکده علوم زمین ، پژوهشکده میکروالکترونیک، مرکز پژوهش ومهندسی جوش ایران، مرکز تحقیقات وآزمایش آلایندگی (صنایع دریایی آزاد چابهار) مرکزتحقیقات آزمایشگاه نسوز، مرکز تحقیقات و کنترل کیفیت، موسسه تحقیقات و کاربرد مواد معدنی ایران، انستیتو تحقیقاتی توتون تیرتاش، مرکز تحقیقات توتون ارومیه، مرکز تحقیقات توتون رشت، تجمیع وتحت عنوان پژوهشگاه صنعت ومعدن با رعایت مقررات مربوط واخذ مجوزهای لازم ساماندهی شوند.

3 – موسسه مطالعات بهره وری نیروی ا نسانی در سازمان مدیریت صنعتی ادغام می گردد.

4- سازمان صنایع نوین وگسترش فناوری  از ادغام معاونت توسعه صنایع پیشرفته ، سازمان گسترش ونوسازی صنایع ایران، مدیریت پژوهش و فناوری های نوین سازمان توسعه ونوسازی معادن وصنایع معدنی ایران، مرکز پژوهش های توسعه فناوری وصنایع نوین وزارت صنایع تشکیل می گردد و به عنوان یک سازمان وابسته به وزارت صنایع ومعادن به فعالیت می پردازد.

5- از تاریخ ابلاغ این مصوبه انجام هرگونه فعالیت های آموزشی رسمی به استثنای آموزش های علمی- کاربردی با رویکرد مهارتی و آموزش های حرفه ای مجاز نمی باشد.

6- وزارت صنایع ومعادن موظف است طی مدت (3) ماه لیست ساختمان ها و پست های سازمانی مازاد ناشی از ادغام موسسات فوق را تهیه و جهت ارایه به شورای عالی اداری به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ارسال نماید.

7- وزیر صنایع و معادن ، مسئول حسن اجرای این مصوبه بوده و دبیرخانه شورای عالی اداری گزارش نحوه اجرای آن را به شورا ارایه می نماید.

محمود احمدی نژاد- رئیس جمهور

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.