فهرست وزارتخانه ها، سازمانهاي وابسته، موسسات، نهادهاي عمومي غيردولتي، شرکتهاي مادر تخصصي و شرکتهاي دولتي

۹۶۷- وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح

۹۶۸- شركت مادر تخصصي سازمان صنايع دفاع

۹۶۹- باطري سازي نيرو

۹۷۰- مزرعه نمونه (ارتش جمهوري اسلامي ايران)

۹۷۱- عمراني و صنعتي پارس گرما

۹۷۲- توسعه طرحهاي صنعتي فن آوران پارسيان (نقش آفرينان)

۹۷۳- خدمات بهداشتي و درماني صنايع اصفهان

۹۷۴- مهندسي و ساختمان شمس عمران

۹۷۵- شركت مادر تخصص سازمان خدمات درماني نيروهاي مسلح

۹۷۶- صنايع هواپيمائي ايران

۹۷۷-  شركت مادر تخصصي صنايع الکترونيک ايران

۹۷۸- ايز ايران

۹۷۹- انستيتو ايز ايران

۹۸۰- صنايع الكترونيك شيراز

۹۸۱- صنايع اپتيك اصفهان

۹۸۲- صنايع قطعات الکترونيک ايران

۹۸۳- آموزشكده فني شيراز

۹۸۴- صنايع مخابرات

۹۸۵- سازمان بيمه و بازنشستگي نيروهاي مسلح

۹۸۶- سازمان حفاظت اطلاعات

۹۸۷- دانشكده علوم و فنون فارابي

۹۸۸- سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح

۹۸۹- آموزشکده فني نقشه برداري

۹۹۰- موسسه آموزشي و تحقيقاتي صنايع دفاعي

۹۹۱- دانشگاه علوم و صنايع دفاعي

۹۹۲- دانشگاه صنعتي مالک اشتر

۹۹۳- دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران

۹۹۴- دانشگاه علوم استراتژيک (دانشگاه دفاع ملي)

۹۹۵- آموزشکده پيراپزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران

۹۹۶- دانشگاه علوم و فنون هوايي شهيد ستاري

۹۹۷- سازمان تعاوني مصرف کادر نيروهاي مسلح (اتکا)

۹۹۸- قند فسا

۹۹۹- روغنکشي خرمشهر (خوزستان)

۱۰۰۰- سازمان صنايع نظامي

۱۰۰۱- صنايع هواپيماسازي ايران (هليکوپترسازي ايران هسا)

۱۰۰۲- پشتيباني و نوسازي بالگردهاي ايران (پنها)

۱۰۰۳- آموزشكده فني جنگ افزارسازي

۱۰۰۴- سازمان صنايع دفاع

۱۰۰۵- شركت صنايع هوايي قدس

۱۰۰۶- شركت صنايع هواپيما سازي ايران

               

               

برگهٔ قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40برگهٔ بعدی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.