فهرست وزارتخانه ها، سازمانهاي وابسته، موسسات، نهادهاي عمومي غيردولتي، شرکتهاي مادر تخصصي و شرکتهاي دولتي

۷۳۶- وزارت آموزش و پرورش

۷۳۷- سازمان مدارس غيردولتي ومشاركت هاي مردمي

۷۳۸- سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي

۷۳۹- موسسه فرهنگي مدرسه برهان

۷۴۰- سازمان آموزش و پرورش كودكان استثنائي

۷۴۱- سازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشان

۷۴۲- سازمان نهضت سوادآموزي

۷۴۳- سازمان نوسازي و توسعه و تجهيز مدارس کشور

۷۴۴- انجمن مرکزي اولياء و مربيان جمهوري اسلامي ايران

۷۴۵- سازمان دانش آموزي

۷۴۶- دانشگاه شهيد رجايي

۷۴۷- پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

۷۴۸- موسسه پژوهشي برنامه ريزي درسي و نوآوري هاي آموزشي

۷۴۹- پژوهشکده کودکان استثنائي

۷۵۰- پژوهشکده خانواده

۷۵۱- دانشکده تربيت فني و حرفه اي دختران تهران

۷۵۲- موسسه آموزش از راه دور

۷۵۳- آموزشکده فني و حرفه اي (۱۴۸)

۷۵۴- شرکت مادر تخصصي صنايع آموزشي

۷۵۵- شرکت سهامي نرم افزارهاي صنايع آموزشي (فنآوري اطلاعات آموزشي)

۷۵۶- شرکت سهامي پژوهش و نوآوري صنايع آموزشي

۷۵۷- شرکت سهامي خدمات بازرگاني صنايع آموزشي ايران

۷۵۸- شرکت سهامي خدمات ورزشي صنايع آموزشي

۷۵۹- شرکت سهامي آموزشي توليدي کفا

۷۶۰- شرکت سهامي ساختمانهاي آموزشي

۷۶۱- شرکت سهامي تجهيزات مدارس ايران

۷۶۲- صندوق ذخيره فرهنگيان(غيردولتي)

۷۶۳- شرکت خدمات دستگاه هاي محاسباتي ايران ارقام

۷۶۴- باشگاه دانش پژوهان جوان

۷۶۵- مراكز تربيت معلم (۱۰۲ مرکز)

۷۶۶- شركت مادرتخصصي کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان

۷۶۷- شرکت سرگرمي هاي علمي صنايع آموزشي

۷۶۸- شرکت سهامي چاپ و نشر کتابهاي درسي ايران

۷۶۹- شرکت سهامي افست

۷۷۰- شرکت مرکب البرز ايران

 

برگهٔ قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40برگهٔ بعدی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.