دستورالعمل بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت (سال 1394)

دستورالعمل بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت موضوع بند (ج) تبصره 18 قانون بودجه سال 1394 (بخشنامه شماره 8591/د/210 مورخ 30/10/1394 صندوق بازنشستگی کشور)

به استناد تصویبنامه شماره 132552/ت52582هـ مورخ 12/10/1394 هیأت محترم وزیران و به منظور هماهنگی در اجرای بند (ج) تبصره (18) قانون بودجه عمومی سال 1394 کل کشور که مقرر می‌دارد: «بازنشستگی پیش از موعد کلیه مشمولان قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 5/6/1386 و قانون تمدید ان در دستگاه‌های اجرایی دولتی با موافقت بالاترین مقام اجرایی دستگاه یا مقام مجاز موضوع مواد (52) و (53) قانون محاسبات عمومی کشور و بدون سنوات ارفاقی مجاز است. اجرای این حکم از محل اعتبارات هزینه‌ای مصوب دستگاه‌ها تا سقف حداکثر پنج درصد (5%) یا صرفه‌جویی ناشی از کاهش نیروها که میزان آن به تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور می‌رسد، قابل پرداخت است»، مراتب ذیل برای اقدام لازم اعلام می‌گردد:

1- مفاد بند ج تبصره 18 قانون بودجه سال 1394 کل کشور صرفاً در دستگاه‌های اجرایی دولتی و همچنین شرکت‌های دولتی قابل اجرا بوده و به کارکنان مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی قابل تسری و تعمیم نمی‌باشد.

2- با توجه به قانون تمدید قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 5/6/1386 مبنی بر تمدید آن به مدت پنج سال از تاریخ انقضای مهلت قانونی مزبور، اجرای این دستورالعمل در مورد کارکنانی که درخواست بازنشستگی پیش از موعد خود را ارائه و ثبت دفتر شده و حداکثر تا تاریخ 5/6/1394 ابلاغ بازنشستگی صادر شده باشد، امکان‌پذیر می‌باشد.

3- مستند ابلاغ بازنشستگی این قبیل کارکنان بند (ج) تبصره 18 قانون بودجه عمومی سال 1394 کل کشور ذکر می‌گردد.

4- شرایط قانونی برای بازنشستگی پیش از موعد برای کارمندان مرد 25 سال و برای کارمندان زن 20 سال خدمت قابل قبول طبق قوانین و مقررات موضوعه می‌باشد و شرط سنی برای آنان وجود ندارد.

5- هزینه اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان موضوع این دستورالعمل به شرح جدول ذیل و به میزان سنواتی که زودتر بازنشسته می‌شوند، می‌بایست از محل اعتبارات سال جاری دستگاه به حساب صندوق بازنشستگی کشوری واریز و مدارک واریزی به همراه مدارک برقراری حقوق بازنشستگی ارائه گردد:

6- شرکت‌های دولتی با رعایت مفاد این دستورالعمل می‌توانند کارکنان واجد شرایط خود را با استفاده از منابع داخلی خود بازنشسته نمایند.

محمود اسلامیان- مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا