اختصاص اعتبار کمک هزینه‌عائله مندی و اولاد و بیمه خدمات درمانی بازنشستگان صندوق بازنشستگان و موظفین کشوری

اختصاص اعتبار مربوط به کمک هزینه عائله مندی و اولاد و بیمه خدمات درمانی بازنشستگان صندوق بازنشستگان و موظفین کشوری به این صندوق (بخشنامه شماره 4138 مورخ 1/2/1392 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور)

کلیه دستگاه های اجرایی و دارندگان ردیف در جداول (7) و (10) قانون بودجه سال 1391 کل کشور

در اجرای قانون سه دوازدهم (12/3) بودجه 1392 کل کشور و با استناد به بند 92 ماده واحده قانون بودجه 1391 و توضیحات مندرج ذیل جدول (7) لایحه بودجه 1392 کل کشور، اعتبار مربوط به کمک هزینه عائله مندی و اولاد و بیمه خدمات درمانی بازنشستگان مشمول صندوق بازنشستگان و موظفین کشوری از اعتبارات دستگاه های اجرایی ملی و استانی کسر و به اعتبارات هزینه ای صندوق مذکور اضافه شده است.

بهروز مرادی- معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

به بالای صفحه بردن