فرایند و ارکان نظام تدوین برنامه ششم توسعه

ترکیب اعضای شوراهای برنامه ریزی توسعه استان ها

– ترکیب اعضای شورا مطابق ماده 178 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه

– رییس اتاق بازرگانی، صنعت و معدن، کشاورزی

– رییس اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران

– صاحب نظران و نمایندگان تشکل های مردم نهاد

– سایر دستگاه های اجرایی حسب مورد

برگهٔ قبلی 1 2 3 4 5

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.