فرایند و ارکان نظام تدوین برنامه ششم توسعه

ترکیب اعضای شورای تلفیق بودجه

– معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان (رئیس)

– رییس امور برنامه ریزی، آمایش سرزمین و محیط زیست (دبیر)

– معاونین سازمان

– دبیران شوراهای برنامه ریزی حسب مورد

– دو نفر از مشاورین سازمان

– رییس امور اقتصاد کلان

– دو نفر صاحب نظر به انتخاب رییس شورای تلفیق

تبصره: مسئولیت تلفیق امور مختلف را معاونت های ذیربط سازمان با حضور دبیران شوراهای برنامه ریزی مربوطه و در چارچوب های تعیین شده ستاد تدوین برنامه عهده دار می باشند.

برگهٔ قبلی 1 2 3 4 5برگهٔ بعدی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.