مرخصی بدون حقوق در قانون

مرخصی بدون حقوق

مستندات مربوط:

قوانین

ردیف تاریخ عنوان
۱ ۱۳۴۵/۰۳/۳۱ مواد ۴۹ و ۵۰ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵/۰۳/۳۱ کمیسیون خاص مشترک مجلسین
۲ ۱۳۵۲/۰۳/۰۵ ماده ۲۶ مقررات استخدامي شركتهاي دولتي موضوع بند (پ) ماده ۲ قانون استخدام كشوري مصوب ۱۳۵۲/۰۳/۰۵ كميسيون مجلس سنا
۳ ۱۳۶۶/۰۹/۰۱ ماده واحده قانون اعطاء مرخصي بدون حقوق مستخدمين رسمي يا ثابت كه همسر آنان به مأموريت ثابت خارج از كشور اعزام مي شوند مصوب ۱۳۶۶/۰۹/۰۱ مجلس شوراي اسلامي
۴ ۱۳۶۹/۰۸/۲۹ مواد۱۶، ۶۷ و ۷۲ قانون کار مصوب ۱۳۶۹/۰۸/۲۹ مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخيص مصلحت نظام
۵ ۱۳۸۳/۰۶/۱۱ ماده ۱۴۷ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۸۳/۰۶/۱۱ مجلس شورای اسلامی
۶ ۱۳۸۶/۰۷/۰۸ مواد۲۱، ۸۴، ۱۲۱ و ۱۲۲ قانون مديريت خدمات كشوري مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸ كميسيون مشترك مجلس شورای اسلامی
۷ ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ ماده ۳۰ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴ ـ ۱۳۹۰) مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ مجلس شورای اسلامی
۸ ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ بند«الف» ماده ۶ قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ مجلس شوراي اسلامي

آراء هیئت عمومی

ردیف تاریخ عنوان
۱ ۱۳۶۹/۱۲/۰۷ رای وحدت رویه شماره۲۴۱ مورخ ۱۳۶۹/۱۲/۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری // در صورت درخواست مستخدم و صدور حکم مرخصی بدون استفاده از حقوق از طرف اداره متبوع، مطالبه حقوق دوران مذکور به ادعای این که تقاضای مرخصی بدون حقوق با میل و رغبت صورت نگرفته، محمل قانونی ندارد.
۲ ۱۳۸۴/۰۸/۲۲ رای شماره ۴۳۰ مورخ ۱۳۸۴/۰۸/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری// جزء (الف) بند ۳ ماده ۱۳ تصویب‎نامه شماره ۵۸۳۵۲ ت۲۵۹۶۰هـ مورخ ۱۳۸۰/۱۲/۲۷ هیأت وزیران که علی ‎الاطلاق استفاده از مرخصی بدون حقوق به هر منظور و به هر عنوان را نافی توالی خدمت کارگر و موجب تناوب آن اعلام داشته است، خلاف هدف و حکم مقنن است.
۳ ۱۳۸۶/۰۷/۰۱ رای وحدت رویه شماره ۴۹۶ مورخ ۱۳۸۶/۰۷/۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری // اخذ مرخصی بدون حقوق وتدریس در مدارس غیر انتفاعی ایرانی از مصادیق ماموریت مقرر در ماده ۱۱ قانون استخدام کشوری و آیین ‎نامه ماموریت خارج از کشور نیست تا افراد مزبور ذیحق به دریافت فوق ‎العاده اشتغال خارج از کشور باشند.
۴ ۱۳۹۱/۱۲/۲۸ رای وحدت رویه شماره ۱۰۱۷ – ۱۰۲۱ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری// استفاده از مرخصی بدون حقوق به مدت بیش از دو ماه علاوه بر مرخصی مندرج در بند ی ردیف ۲ ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی تبصره ۲ الحاقی به ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی موجب از بین رفتن توالی اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا