قانون استفساريه ماده (۸۸) قانون تنظيم بخشي از از‌مقررات مالي دولت مصوب ۱۳۸۰

قانون استفساريه ماده (۸۸) قانون تنظيم بخشي از از‌مقررات مالي دولت مصوب ۱۳۸۰

‌موضوع استفساريه:

‌ماده واحده- نظر مجلس شوراي اسلامي درخصوص سؤالات ذيل در مورد ماده (۸۸) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ كميسيون برنامه و‌بودجه ومحاسبات نسبت‌به‌ واگذاري واحدهاي ‌آموزشي به‌افراد حقيقي و حقوقي چيست؟

۱- آيا متصديان خصوصي اين مراكز مي‌توانند از دانش‌آموزان شهريه دريافت‌نمايند؟

۲- آيا متقاضيان خصوصي اين مراكز مي‌توانند با اخراج نيروهاي آموزش و پرورش‌يا عدم استفاده از آنها نيروي جديد به كار بگيرند؟

۳- آيا متصديان اين مراكز مي‌توانند استفاده غيرآموزشي و پرورشي از آن بنمايند؟

‌نظر مجلس :

۱- آن دسته از مدارس دولتي كه مديريت آنها به استناد ماده (۸۸) قانون تنظيم‌بخشي از مقررات مالي دولت به بخش غيردولتي واگذار مي‌گردند، اجازه دريافت شهريه‌از دانش‌آموزان را ندارند.

۲- مطابق صراحت تبصره (۳) بند (‌هـ) عمل خواهد شد.

۳- خير، متصديان اين مراكز نمي‌توانند استفاده غيرآموزشي و پرورشي از آن ‌بنمايند.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ بيست و سوم‌تيرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۲۹/۴/۱۳۸۳ به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

‌غلامعلي حداد عادل- ‌رئيس مجلس شوراي اسلامي

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

به بالای صفحه بردن