قوانین و مقررات ایثارگران

دستورالعمل ماده ۳۸ قانون جامع ایثارگران

دستورالعمل اجرایی ماده ۳۸ قانون جامع ایثارگران (بخشنامه شماره ۲۰/۸/۱/۲۲۱۶ مورخ ۳۱/۲/۱۳۹۶ ستاد کل نیروهای مسلح)

از: معاونت نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح – اداره امور ایثارگران

به: گیرندگان

موضوع: اجرای ماده ۳۸ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران

به منظور اجرای ماده ۳۸ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران بدین وسیله دستورالعمل اجرایی ماده موصوف که به صورت مشترک توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران و ستاد کل نیروهای مسلح با همکاری سازمانهای عمده نیروهای مسلح تهیه و تدوین شده است جهت اجراء ابلاغ می گردد.

هماهنگی و تعامل جدی و مستمر با معاونت محترم تعاون و امور اجتماعی بنیاد خاصه اداره کل پذیرش و امور اداری در راستای حسن اجرای دستورالعمل، مورد انتظار است.

معاون نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح- سرتیپ پاسدار محمدجواد زاده کمن

دستورالعمل اجرایی ماده ۳۸ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران

۱- مشمولین قانون:

مشمولین این دستورالعمل عبارتند از:

. پرسنل وظیفه و نیروهای داوطلب غیرشاغل در دستگاههای موضوع ماده (۲) قانون خدمات رسانی به ایثارگران که به صورت بسیج مردمی از سوی مراجع ذی صلاح نظیر (نیروی مقاومت) بسیج، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ارتش، نیروی انتظامی ، کمیته امداد امام خمینی (ره) ، جهاد سازندگی، سازمان تبلیغات اسلامی، حوزه های علمیه و جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران به جبهه اعزام و به دلیل حضور در جبهه و یا براثر ترور شهید، مفقودالاثر، جانباز از کارافتاده کلی و آزاده از کارافتاده کلی گردیده اند.

۲- شرایط مشمولین قانون:

۲ / ۱- اعزامی به جبهه از سوی مراجع ذکر شده در بند ۱ این دستورالعمل بوده باشند.

۲ / ۲- عضویت آنها در زمان مجروحیت شامل نیروهای وظیفه ، بسیجی و یا نیروی داوطلب سایر نهادهای ذکر شده در بند ۱ این دستورالعمل بوده باشند.

۲ / ۳- حالت اشتغال دستگاه های موضوع ماده ۲ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران نباشند.

۲ / ۴ – دارای رای از کارافتادگی کلی از بنیاد شهید و امور ایثارگران و با کمیسیون های عالی پزشکی نیروهای مسلح که بر اساس مقررات و دستورالعمل های مشترک صادر گردیده ، باشند.

۲ / ۵ – بعنوان جانباز حالت اشتغال یا آزاده حالت اشتغال واجد شرایط دریافت حقوق از بنیاد شهید و امور ایثارگران باشند.

تبصره ۱ – افرادی که در خارج از بازه زمانی دوران دفاع مقدس دچار مجروحیت گردیده اند به استثناء موارد مربوط به ترور مشمول ماده ۳۸ نمی گردند.

تبصره ۲- منفصلین قبل از تاریخ ابلاغ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران ( 1391/10/2) نیروهای مسلح که از بنیاد شهید و امور ایثارگران حقوق حالت اشتغال دریافت می نمایند مشمول ماده ۳۸ می گردند.

٣- فرآیند اجرائی قانون:

 ۳ / ۱- بنیاد شهید و امور ایثارگران و سازمان های نیروهای مسلح جهت شناسایی ، محاسبه و صدور احکام جانبازان می بایست تعامل مستمر اطلاعاتی برقرار نمایند.

۳ / ۲-جهت سهولت تبادل اطلاعات و محاسبه حقوق و مزایا سامانه مشترک بین نیروهای مسلح و بنیاد شهید و امور ایثارگران راه اندازی می گردد. لازم بذکر است اجرای این دستورالعمل منوط به راه اندازی سامانه مذکور نمی باشد.

۳ / ۳ – بنیاد موظف است احکام صادره (سالیانه و براساس تغییرات از سوی سازمان نیروهای مسلح را حداکثر سه ماه پس از دریافت ، اجرا و نتیجه را به یگان مربوطه اعلام نماید

۳ / ۴- احکام صادره می بایست در سه نسخه صادر گردد.(یگان صادر کننده ، ذینفع و بایگانی در پرونده بنیاد)

۳ / ۵ – تبادل اطلاعات بین نیروهای مسلح و بنیاد شهید بصورت الکترونیکی خواهد بود.

۳ / ۶ احکام صادره با امضاء مقامات مبادی ذیربط قابل ارائه به بنیاد می باشد.

الف : سربازان و داوطلبان ارتش : مرکز حقوق و مزایای آجا

ب : بسیجیان ، سربازان و داوطلبان سپاه : اداره ایثارگران سپاه

ج : سربازان و داوطلبان ناجا: مرکز ایثارگران ناجا د: ودجا: اداره کل خدمات و امور ایثارگران

۳ / ۷ – ستاد کل نیروهای مسلح مسئول نظارت بر حسن اجراء و هماهنگی در اجرای این دستورالعمل خواهد بود.

۴- نحوه محاسبه حقوق و مزایا:

سازمان های نیروهای مسلح به منظور وحدت رویه در محاسبه حقوق و مزایا و جلوگیری از اختلاف در احکام صادره ، حقوق و مزایای جانبازان مشمول این دستورالعمل را بشرح زیر محاسبه نمایند.

۴ / ۱- حق شاغل

ضریب ریالی * ضریب (1/2) * امتیاز قابل قبولی

(امتیاز قابل قبول = امتیاز سنوات + امتیاز مهارت و توانایی+ امتیاز آموزش + امتیاز تحصیلات +امتیاز رتبه مبنای حقوق + امتیاز درجه یا رتبه مصوب)

الف – امتیاز درجه و یا رتبه مصوب:

۱/الف: مبنای محاسبه رتبه اولیه مطابق با ماده ۷۱ قانون آجا ، ماده ۸۱ قانون سپاه و ماده ۷۴ قانون ناجا لحاظ میگردد.

۲/الف: ستف امتیاز ترفیعات با احتساب اعمال امتیاز ۲ درجه با رتبه بالاتر جانبازان حالت اشتغال برابر جدول (الف) می باشد.

۳/الف: امتیاز رتبه جانبازان حالت اشتغال برابر جدول شماره ۱ محاسبه میگردد.

(جدول الف)

ب- امتیاز رتبه مبنای حقوق (طلب درجه): در صورت توقف جانبازان در رتبه مصوب (برابر جدول فوق) به ازای هر ۴ سال توقف ، ۷۷۰ امتیاز رتبه های بعدی را کسب می نماید که سقف ارتقاء برای کلیه افراد تا رتبه ۲۱ میباشد.

 ج – امتیاز تحصیلات: امتیاز تحصیلات بر اساس جدول شماره ۲ محاسبه می گردد.

– مدرک تحصیلی قابل محاسبه برای تعیین رتبه اولیه ، مدرک تحصیلی زمان مجروحیت می باشد.

– دیپلم افتخار از زمان تصویب قانون برای مشمولین قابل اعمال می باشد.

 – جانبازان در محاسبه حق شاغل از امتیاز یک مقطع تحصیلی بالاتر با رعایت سقف تعیین شده برخوردار می شوند.

– موضوع ارشدیت تحصیلی شاغلین نیروهای مسلح می بایست جهت مشمولین این دستورالعمل اعمال گردد.

د- امتیاز آموزش: به ازای هر سال سابقه خدمت ۲۵ امتیاز و تا سقف ۶۰۰ امتیاز تعلق میگیرد.

ه- امتیاز مهارت و توانایی: به ازای هر سال سابقه خدمت ۱۵ امتیاز و تا سقف ۴۰۰ امتیاز تعلق میگیرد.

 و- امتیاز سنوات : مجموع امتیازات ناشی از موارد بالا در سالهای خدمت ۱/2

تبصره ۱ – برای اعمال مقررات همطرازی و تعیین رتبه اولیه ، تاریخ آخرین مجروحیت ملاک محاسبه می باشد.

 تبصره ۲- کلیه مقررات ابلاغی ستاد کل نیروهای مسلح و قوانین و مقر بعدی در خصوص شاغلین می بایست در محاسبه حقوق جانبازان حالت اشتغال نیز لحاظ گردد.

۴ / ۲ – حق شغل

ضریب ریالی ضریب (۱ / ۲) × عددپایه x (درصد سطوح سازمانی + درصد گروه شغلی)

الف: گروه شغلی مشولین این دستورالعمل ” فرماندهی گروه الف ” پیش بینی میگردد.

ب: سطح سازمانی مشمولین این دستورالعمل ” گردان رزم ” پیش بینی میگردد.

ج- عدد پایه: امتیاز عدد پایه بر اساس رتبه مصوب و جایگاه سازمانی بر اساس جدول شماره ۳ محاسبه میگردد.

تبصره ۱- جانبازان با رعایت سقف تعیین شده علاوه بر امتیازات مذکور از ۲۵۰ امتیاز در محاسبه حق شغل بهره مند می شوند.

تبصره ۲- جایگاه شغلی افراد برابر رتبه مصوب میباشد.

۴ / ۳-  فوق العاده مدیریت

الف- امتیاز مدیریت: بر اساس جایگاه پست سازمانی از امتیازات جدول شماره ۴ بهره مند می شوند.

ب-  امتیاز سنوات مدیریت: به ازای هر سال سابقه مدیریت ۲ امتیاز جدول شماره ۴ بهره مند می شوند.

۴ / ۴- فوق العاده شغل مشاغل تخصصی 

تمام جانبازان حالت اشتغال مشمول ماده ۳۸ مشمول فوق العاده شغل مشاغل تخصصی گروه ۱ بر اساس جدول زیر می گردند:

۴ / ۵- فوق العاده ایثارگری

برابر جدول شماره ۵ مشروط بر اینکه تجمیع امتیازات حالات مختلف از ۱۵۵۰ امتیاز تجاوز نکند.

۴ / ۶- فوق العاده ویژه

تمام جانبازان حالت اشتغال مشمول ماده ۳۸ مشمول فوق العاده ویژه بر اساس جدول زیر می گردند:

جدول (ب)

۴ / ۷- فوق العاده سختی کار

تمام جانبازان حالت اشتغال مشمول ماده ۳۸ مشمول فوق العاده سختی کار بر اساس جدول زیر می گردند:

۴ / ۸- فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته و بدی آب و هوا

میزان این فوق العاده بشرح زیر محاسبه می گردد:

(حقوق ثابت) * ( درصد کمتر توسعه یافته +درصد بدی آب و هوا)

الف- درصد مناطق کمتر توسعه یافته: برابر شاخص های تعیین شده از سوی دولت ضریب هر منطقه جدول شماره ۶ محاسبه می گردد.

ب- درصد بدی آب و هوا: برابر شاخص های تعیین شده از سوی دولت ضریب هر منطقه جدول شماره ۷ محاسبه می گردد.

۴ / ۹- کمک هزینه عائله مندی

در صورت تأهل ۸۱۰ امتیاز تعلق میگیرد.

۴ / ۱۰- کمک هزینه اولاد

 به ازای هر فرزند ۲۱۰ امتیاز تعلق میگیرد.

۴ / ۱۱ -کمک هزینه مسکن 

بشرح زیر محاسبه میگردد:

متراژ مسکن * ضریب منطقه ای مسکن*6/ ۱

الف- متراژ مسکن بر اساس جدول شماره ۸ محاسبه میگردد.

ب- ضریب منطقه ای مسکن بر اساس جدول شماره ۹ محاسبه میگردد.

* کمک هزینه های عائله مندی ، اولاد و مسکن بر اساس قوانین نیروهای مسلح و همانند شاغلین نیروهای مسلح محاسبه میگردد.

تبصره: حقوق و مزایای کارکنان شهید مشمول ماده ۲۸ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران از حقوق و مزایای جانبازان همطراز ماده مذکور کمتر نباشد.

۵- بازنشستگی

مشمولین ماده ۳۸ هنگام نیل به بازنشستگی که پس از ۳۰ سال از اولین دریافتی ماهانه از بنیاد شهید و امور ایثارگران صورت می گیرد از حقوق بازنشستگی، پاداش پایان خدمت و کلیه امتیازات منظور شده برای شاغلان همطراز برخوردار و مطابق با حکم صادره از سوی نیروهای مسلح توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران پرداخت میگردد.

6- جداول

جدول شماره 1- امتیاز رتبه

جدول شماره 2- حق تحصیلات

جدول شماره 3- جدول پایه حق شغل

جدول شماره 4- فوق العاده مدیریت (فرماندهی)

 

جدول شماره 5- فوق العاده ایثارگری

 

جدول شماره 6- درصد مناطق کمتر توسعه یافته مشاغل تخصصی و مدرک تحصیلی

جدول شماره 7- درصد فوق العاده بدی آب و هوا مشاغل تخصصی و مدرک تحصیلی

جدول شماره 8- متراژ مسکن

جدول شماره 9- ضریب منطقه ای مسکن

 

اشتراک در
اطلاع از
guest
3 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments
منگلی

ازاین حرفها که فقط دید گاه مردم را نسبت به ماخانواده هلی شاهد بدبین کرده زیاد شنیدیم و دریغ از کمترین عمل
فقط حرف ودستورالعمل وبخشنامه خوب بلدین صادر کنن چون کنتور که نداره .یه حرفی میزنن دیگه ..مگه قرار به کسی جواب بدن که چرااجرایی نشده

بردبار

سلام بنده جانبار بسیجی ار سپاه هستم کارافتادگی کلی از کمیسون پزشکی و40% جانبازی از بنیاد دارم .در دی ماه 1399 پرونده بنده را سپاه تکمیل کرده توسط سایت جهت اقدام به تهران ارسال است موضوع پرونده هم ماده 38 بی باشد.مدت هشت ماه است هر زمان به ایثارگران سپاه مراجعه می کنم . به سایت نکاه می کندمی گوید پرونده شما در حال بررسی می باشد .من نمی دانم این بررسی پرونده چقدر طول می کشد .در حالی که ایثارگران ارتش بیش از 10 سال است از مزایای ماده 38 استفاده می کنند

علی رضا بنایی اسماعیلی

من یک ایثارگر هستم چند سال است از جنگ می گذرد چیزی نخواسته بودیم اما وقتی حرفی میزنید پای حرفتان بمانید ما از کسانی که هزاران میلیارد تومان از پول گشور را به غارت بردند کمتر هستیم بی هیچ علامتی و استحقاقی چون به قول خودشان اقازاده بودند اما ما چی اسم فقط جانباز یا ایثار گر را یدک می گشیم و مسعولان هم ما را به این لقب دلخوش کردند معوقه های ما چه شد حقوقهای ما که نگرفتیم چه وام ما چه حتما خواهید گفت در عقبا