تاریخ استحقاق فوق‌العاده ایثارگری ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری

عدم ابطال نامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری (سابق) در تعیین چارچوب زمانی برای استحقاق فوق‌العاده ایثارگری موضوع بند (2) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری (دادنامه شماره 14 مورخ 19/2/1396 هیأت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری)

تاریخ تنظیم گزارش: 20 اردیبهشت 1396

* شماره پــرونده : هـ ع/ 94/305

* دادنامه : 14

تاریخ: 19/2/96

* شاکی : آقای حسن بینائی 

* طرف شکایت : 1- معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری 2- اداره کل منابع انسانی و پشتیبانی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال مفاد نامه شماره 13368/92/222 مورخ 28/7/92 امور حقوق و مزایا و مدیریت مشاغل معاونت توسعه و مدیریت سرمایه انسانی ریاست جمهوری و برقراری فوق العاده ایثارگری

* متن مقرره مورد شکایت 

فوق العاده ایثارگری موضوع بند 2 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد رزمندگان، ناظر بر افرادی است که مراتب حضور داوطلبانه آنان در جبهه در مقطع زمانی جنگ تحمیلی به تایید مراجع ذی صلاح صادر کننده گواهی رسیده باشد، لذا گواهی های صادره از مراجع مربوطه در اجرای دستورالعمل ستادکل نیروهای مسلح مؤید حضور داوطلبانه افراد در مقطع زمانی مقرر (31/6/59 لغایت 29/5/67) برای بهره مندی از فوق العاده ایثارگری موضوع قانون فوق از تاریخ دستورالعمل با رعایت سایر مقررات ملاک عمل می باشد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت (حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات) 

بر اساس تبصره 2 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری فوق العاده ایثارگری متناسب با درصد جانبازی و مدت خدمت داوطلبانه در جبهه و مدت اسارت تا 1500 امتیاز و به دارندگان نشان‌های دولتی تا 750 امتیاز تعلق می گیرد. ولی ریاست امور حقوق و مزایا با تفسیر مضیق از قوانین باعث تحدید شمول قوانین مصوب گردیده اند و بنا بر همین نامه دانشگاه علوم پزشکی گناباد فوق‌العاده ایثارگری وی را حذف نموده است از سویی دیگر با استناد به دادنامه شماره1870 مورخ 20/11/93 هیات عمومی دیوان عدالت اداری هرگونه اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات ابهامات اداری و استخدامی دستگاه‌های اجرایی در اجراء مفاد این قانون ( قانون مدیریت خدمات کشوری) از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری است .

*خلاصه مدافعات طرف شکایت 

تعیین حد نصاب و چارچوب زمانی مشخص و معین به عنوان مبنای احتساب سوابق حضور داوطلبانه در جبهه، به منظور برخورداری رزمندگان از امتیازات حضور در جبهه، ضرورت داشته و به موجب اعلام مراجع ذی صلاح تاریخ شروع و خاتمه جنگ (تاریخ آتش بس) فاصله زمانی 31/6/59 لغایت 29/5/67 تعیین شده است که بر همان اساس امتیازات ایثارگری پیش بینی شده است .

رأی هیأت تخصصی اداری و استخدامی 

بر اساس بخشنامه مورد شکایت به شماره 13368/92/222 – 28/7/1392 صادره از معاونت سابق توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ( امور حقوق و مزایا و مدیریت مشاغل ) اعلام گردیده برای برقراری فوق العاده ایثارگری موضوع بند 2 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری گواهی های صادره از مراجع ذیصلاح در مقطع زمانی جنگ تحمیلی ( از تاریخ 31/6/1359 لغایت 29/5/1367 ) ملاک عمل باشد. شاکی ادعا دارد با اطلاق بند 2 ماده 68 قانون مذکور مغایرت دارد چون متن ماده محدود به مقطع زمانی خاص نیست اعضای هیات بالاتفاق اعلام نمودند به لحاظ اینکه بخشنامه مذکور در مقام تفسیر قانون یا رفع ابهام از قانون نبوده است بنابراین در حدود اختیارات قانونی بوده و از شمول رأی وحدت رویه شماره 1870- 20/11/93 خارج است. با عنایت به اینکه مغایرتی با ماده قانونی استنادی ندارد قابل ابطال نیست، لذا با استناد به بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر می گردد. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز پس از صدور از سوی رئیس محترم دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض می باشد. 

سید کاظم موسوی- رئیس هیأت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری

اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments