قانون تعميم قوانين مربوط به همسران و فرزندان آزادگان مصوب ۱۴/۱۰/۱۳۷۸

قانون تعميم قوانين مربوط به همسران و فرزندان آزادگان مصوب ۱۴/۱۰/۱۳۷۸

ماده واحده- به موجب اين قانون همسراني كه بعد از اسارت با آزاده ازدواج كرده‌اند و يا ازدواج مي‌كنند و فرزندان متولد شده آنان بعد از اسارت، نيز مشمول مزايا و تسهيلات مقرر در قوانين و مقررات مربوط به همسران و فرزندان آزادگان خواهند بود.

قسمتي از بخشنامه شماره ۷۰۰۷۱/۰۶ط مورخ ۲۳/۴/۸۱ معاونت امور مديريت و منابع‌انساني سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور در مورد احتساب دوران ماموريت آموزشي آزادگان و رزمندگان

۱- شوراي امور اداري و استخدامي كشور در جلسه مورخ ۱۶/۲/۸۱ با اين لحاظ كه در مورد جانبازان انقلاب اسلامي، دوران ماموريت آموزشي جزء سوابق تجربي آنان مورد احتساب قرار مي‌گيرد و در مورد آزادگان نيز با درنظر گرفتن ارزش‌هاي معنوي اين عزيزان در حفظ دست‌آوردهاي انقلاب اسلامي با احتساب دوران ماموريت آموزشي به عنوان سوابق تجربي بشرح زير موافقت نمود:

«با احتساب دوران ماموريت آموزشي آزادگان به عنوان تجربه مفيد به منظور ارتقاء گروه همانند جانبازان موافقت به عمل آمد. ضمناً مقرر گرديد اين امتياز براي رزمندگاني كه حداقل شش ماه خدمت داوطلبانه در جبهه داشته‌اند نيز قابل تسري مي‌باشد.»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.