دستورالعمل استخدام آزادگان و نحوه ارتقا و حقوق و مزایا

دستورالعمل اجرايي موضوع بخشنامه شماره ۹۶۰۱۸ مورخ ۲۴/۸/۱۳۶۹ رياست محترم جمهوري و قانون حمايت از آزادگان مصوب ۱۳/۹/۱۳۶۸ موضوع بخشنامه شماره ۵۸۹۵/د مورخ ۲/۱۰/۱۳۶۹

۱- كليه دستگاه‌هاي مشمول بخشنامه شماره ۹۶۰۱۸ مورخ ۲۴/۸/۱۳۶۹ رياست محترم جمهور موظفند نسبت به استخدام آزادگان معرفي شده از طرف ستاد امور آ‍زادگان در اسرع وقت اقدام نمايند.

۲- ستاد رسيدگي به امور آزادگان تا پايان سال جاري كليه تقاضاهاي استخدام آزادگان در بخش دولتي را با توجه به نوع دستگاه و محل خدمت و شرايط تحصيلي و حرفه‌اي متقاضيان و رعايت حداكثر 5% پرسنل هر دستگاه و تعداد افرادي كه قبلاً جذب شده‌اند با هماهنگي شوراي اداري استان مورد بررسي قرار داده و آنان را به دستگاه‌هاي ذيربط معرفي مي‌نمايند.

تبصره ۱- با توجه به تبصره ۲ الحاقي به قانون استخدام جانبازان و … مصوب ۷/۱۰/۱۳۶۷ و قانون حمايت از آزادگان مصوب ۱۳/۹/۱۳۶۸ مجلس شوراي اسلامي در مورد معرفي آزادگان به كارگاه‌هايي كه مشمول قانون كار باشند ستاد رسيدگي به امور آ‍زادگان با هماهنگي و نظر وزارت كار و امور اجتماعي اقدام خواهد نمود.

۳- دستگاه‌هاي دولتي مشمول قانون استخدام كشوري مي‌توانند در صورت عدم وجود پست بلامتصدي متناسب با شرايط آزاده معرفي شده نسبت به تغيير عنوان ساير پست‌هاي سازماني بلاتصدي خود به پست غيرسرپرستي براي تخصيص آ‍زادگان اقدام نموده و مراتب را بعد از انجام، به اطلاع سازمان امور اداري و استخدامي كشور برسانند.

۴- معرفي و تاييديه صادره از طرف ستاد امور آزادگان در حكم تاييد به گزينش اين عزيزان مي‌باشد.

۵- مدت اسارت آزادگان براساس گواهي ستاد رسيدگي به امور آزادگان خواهد بود.

۶- محدوديت‌هاي شرط سني و شرط تحصيلي ورود به خدمت براي اين عزيزان در كليه دستگاه‌ها باستناد ماده ۱۰ و ماده ۲۱ قانون حمايت از آزادگان مصوب ۱۳/۹/۱۳۶۸ مجلس شوراي اسلامي منتفي خواهد بود.

7- محاسبه مقطع تحصيلي بالاتر موضوع تبصره ماده ۲۱ قانون مذكور از تاريخ ۱۳/۹/۱۳۶۸ خواهد بود.

۸- در اشتغال و انتصاب آزاده همترازي پست يا شغل جديد يا پست يا شغل قبلي از نظر شئونات اجتماعي و حقوق و مزايا لازم الرعايه مي‌باشد و چنانچه از نظر پرداختي اختلافي حاصل شود مابه‌التفاوت حقوق و مزاياي پست قبل از اسارت و حقوق و مزاياي پست مورد تصدي بعد از اسارت به آنان پرداخت خواهد گرديد.

۹- آزادگان جانباز (مشمولين ماده 5 قانون مذكور) فقط از يك مقطع تحصيلي بالاتر موضوع ماده 11 قانون مذكور و ساير مقررات استفاده خواهند نمود و در شمول قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان مصوب ۲۶/۶/۱۳۶۸ نيز خواهند بود.

۱۰- هر سال اسارت آزادگان موضوع ماده ۱۳ قانون مذكور از لحاظ ارتقاء و ترفيع و بازنشستگي يا عناوين مشابه ۲ برابر محاسبه خواهد شد و كسر سال نيز به تناسب قابل احتساب خواهد بود.

تبصره: مأخذ پرداخت كسور بازنسشتگي آخرين حقوق قبل از اسارت و در اشتغال جديد اولين حقوق بعد از اسارت مي‌باشد كه سهم مستخدم و كارفرما توسط دستگاه مربوط به صندوق بازنشستگي ذيربط واريز خواهد شد.

۱۱- ملاك پرداخت حقوق و مزاياي مرخصي‌هاي موضوع تبصره ماده ۸ اين قانون اولين حقوق و مزاياي بعد از آزادي از اسارت مي‌باشد.

۱۲- به منظور تامين آسايش خاطر و رفع مشكل آزادگان، شايسته است دستگاه‌ها در صورت تمايل آنها با تغيير محل خدمت حسب اعلام نياز ساير دستگاه‌ها با انتقال آنها موافقت و امكانات لازم را در جهت سرعت بخشيدن به امر فراهم نمايند.

۱۳- خانواده آزادگان تا يكسال پس از آزادي مشمول قانون استخدام جانبازان و … مصوب ۷/۱۰/۱۳۶۷مجلس شوراي اسلامي و ساير مقررات مربوط به خانواده اسرا مي‌باشند.

۱۴- دستگاه موضوع ماده ۱۱ اين قانون ستاد رسيدگي به امور آزادگان مي‌باشد.

۱۵- ساير امتيازات تشويقي كه در قوانين و مصوبات هيات وزيران و مقررات قانوني ديگر براي رزمندگان پيش‌بيني شده در قانون حمايت از آزادگان به آن اشاره نشده است شامل آ‍زادگان نيز مي‌گردد.

۱۶- آثار مالي قانون مذكور از تاريخ ۱۳/۹/۱۳۶۸، بعد از استخدام يا اشتغال مجدد خواهد بود.

۱۷- منظور از دستگاه در اين دستورالعمل كليه دستگاه‌هاي مندرج در ماده ۲۳ قانون مذكور مي‌باشد.

معاون نخست وزير و دبير كل سازمان اداري و استخدامي كشور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.