آيين‌نامه اجرائي آموزش عالي آزادگان

آيين‌نامه اجرائي آموزش عالي آزادگان (تصويب نامه شماره ۷۱۵۱۲/ت۲۳۱هـ مورخ ۲۲/۶/۱۳۶۹ هیئت وزیران)

ماده ۱- دانشجويان آزاده و آزادگاني كه به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي مورد تأييد وزارت فرهنگ و آموزش عالي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي راه مي‌يابند، از مزاياي اين آيين نامه برخوردار خواهند شد.

ماده ۲- وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلفند جهت تقويت بنيه علمي دانشجويان آزاده، در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي كلاسهاي تقويتي تشكيل دهند و از اين طريق موجبات ارتقاء سطح تحصيلي آنان را فراهم نمايند.

تبصره- دانشگاهها و موسسات آموزش عالي مكلفند عقب ماندگي تحصيلي دوران اسارت دانشجويان آزاده را از طريق تشكيل ترمهاي فشرده، جبران نمايند.

ماده ۳- چنانچه آزاده‌اي قبل از اسارت در يكي از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي قبول شده و موفق به ثبت نام نشده باشد قبولي وي محفوظ و دانشگاه مربوط مكلف است پس از معرفي ستاد رسيدگي به امور آزادگان از ايشان ثبت نام بعمل آورد.

ماده ۴- دانشجويان آزاده مي‌توانند در صورت تمايل ثبت نام خود را پس از آزادي تا دو نيمسال تحصيلي به تعويق اندازند و ترم مزبور جزء سنوات تحصيلي نامبردگان محاسبه نمي‌گردد.

ماده ۵- مدت اسارت دانشجويان آزاده جزء سنوات تحصيلي آنان محسوب نخواهد شد.

ماده ۶- هر دانشجوي آزاده مي‌تواند (۲۰) واحد درسي از واحدهاي خود را به صورت پيش ترم گذرانده و امتحان دهد، اين (۲۰) واحد مي‌تواند از واحدهاي عمومي و تربيتي باشد. نمرات كسب شده اين دروس در صورت تمايل آزاده، در معدل‌ همان ترم تحصيلي منظور مي‌گردد.

ماده ۷- دانشجويان آزاده مي‌توانند در هر ترم تحصيلي حداقل (۱۰) واحد درسي انتخاب نمايند.

ماده ۸- هر دانشجوي آزاده‌اي كه قبل از اسارت انصراف از تحصيل داده باشد، در صورت تمايل و با تأييد ستاد رسيدگي به امور آزادگان مي‌تواند جهت ادامه تحصيل به دانشگاه مربوط مراجعه و دانشگاه مكلف به ثبت نام مجدد وي مي‌باشد.

ماده ۹- انتقال دانشجويان آزاده به محل سكونت خانواده خود در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي با رعايت مقطع تحصيلي و خارج از ضوابط، پذيرفته خواهد شد و در موارد خاص غير از محل سكونت با تأييد ستاد رسيدگي به امور آزادگان انتقال صورت مي‌گيرد.

ماده ۱۰- تغيير رشته دانشجويان آزاده در گروه آموزشي و مقطع مربوط براي يكبار بلامانع است.

تبصره- تغيير رشته دانشجويان آزاده به رشته‌اي در ديگر گروههاي آزمايشي حسب تقاضاي آنها با رعايت مقطع تحصيلي، خارج از نوبت در كميسيون موارد خاص يا هيأتي به انتخاب وزراي فرهنگ و آموزش عالي يا بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (حسب مورد) با حضور نماينده ستاد رسيدگي به امور آزادگان بررسي و اتخاذ تصميم خواهد شد.

ماده ۱۱- در صورتيكه دانشجوي آزاده تمايل به ادامه تحصيل نداشته باشد متناسب با واحدهاي گذرانده شده برابر آيين نامه اعطاي مدرك معادل، با وي رفتار خواهد شد.

تبصره – كسري واحدهاي درسي تا ميزان (۲۰) واحد براي اين قبيل آزادگان مي‌تواند با استفاده از كلاسها و دوره‌ها و آموزشهاي عمومي، حرفه‌اي و تجربي مورد تأييد مؤسسه آموزشي ذيربط جبران شود.

ماده ۱۳- در صورتيكه دانشجو در مدت اسارت كارهايي را در ارتباط با رشته تحصيلي خود انجام داده باشد با تأييد استاد مربوط مي‌تواند بعنوان واحد كارآموزي تلقي شود.

ماده ۱۴- دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي مكلفند نسبت به پرداخت وام تحصيلي، مسكن و تخصيص دانشجوئي براي دانشجويان آزاده با توجه به ماده (۲۶) قانون حمايت از آزادگان و تبصره آن، اولويت لازم را معمول دارند.

ماده ۱۵- هزينه‌هاي ناشي از اجراي اين آيين نامه اضافه بر اعتبارات پيش بيني شده در قانون‌ برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران همه ساله در رديفهاي مستقل در بودجه ساليانه وزارتين فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي پيش بيني و لحاظ مي گردد.

تبصره- هزينه‌هاي مربوط به اجراي اين آيين نامه در سال جاري از محل بودجه ستاد رسيدگي به امور آزادگان تأمين مي‌گردد.

ماده ۱۶- كاركنان آزاده دستگاههاي مشمول قانون حمايت از آزادگان (اسراي آزاد شده) بعد از ورود به كشور مصوب ۱۳۶۸ مي‌توانند طي مدت تحصيل در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي از مأموريت آموزشي با استفاده از حقوق و مزاياي مربوط استفاده كنند و دستگاهها مكلفند موجبات اين امر را فراهم نمايند.

ماده ۱۷- وزارتين فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي گزارش اجراي اين آيين نامه را هر (۶) ماده يكبار به ستاد رسيدگي به امور آزادگان ارائه مي‌نمايند.

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

به بالای صفحه بردن