قوانین و مقررات ایثارگران

آيين‌نامه اجرائي آموزش عالي آزادگان

آيين‌نامه اجرائي آموزش عالي آزادگان (تصويب نامه شماره ۷۱۵۱۲/ت۲۳۱هـ مورخ ۲۲/۶/۱۳۶۹ هیئت وزیران)

ماده ۱- دانشجويان آزاده و آزادگاني كه به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي مورد تأييد وزارت فرهنگ و آموزش عالي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي راه مي‌يابند، از مزاياي اين آيين نامه برخوردار خواهند شد.

ماده ۲- وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلفند جهت تقويت بنيه علمي دانشجويان آزاده، در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي كلاسهاي تقويتي تشكيل دهند و از اين طريق موجبات ارتقاء سطح تحصيلي آنان را فراهم نمايند.

تبصره- دانشگاهها و موسسات آموزش عالي مكلفند عقب ماندگي تحصيلي دوران اسارت دانشجويان آزاده را از طريق تشكيل ترمهاي فشرده، جبران نمايند.

ماده ۳- چنانچه آزاده‌اي قبل از اسارت در يكي از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي قبول شده و موفق به ثبت نام نشده باشد قبولي وي محفوظ و دانشگاه مربوط مكلف است پس از معرفي ستاد رسيدگي به امور آزادگان از ايشان ثبت نام بعمل آورد.

ماده ۴- دانشجويان آزاده مي‌توانند در صورت تمايل ثبت نام خود را پس از آزادي تا دو نيمسال تحصيلي به تعويق اندازند و ترم مزبور جزء سنوات تحصيلي نامبردگان محاسبه نمي‌گردد.

ماده ۵- مدت اسارت دانشجويان آزاده جزء سنوات تحصيلي آنان محسوب نخواهد شد.

ماده ۶- هر دانشجوي آزاده مي‌تواند (۲۰) واحد درسي از واحدهاي خود را به صورت پيش ترم گذرانده و امتحان دهد، اين (۲۰) واحد مي‌تواند از واحدهاي عمومي و تربيتي باشد. نمرات كسب شده اين دروس در صورت تمايل آزاده، در معدل‌ همان ترم تحصيلي منظور مي‌گردد.

ماده ۷- دانشجويان آزاده مي‌توانند در هر ترم تحصيلي حداقل (۱۰) واحد درسي انتخاب نمايند.

ماده ۸- هر دانشجوي آزاده‌اي كه قبل از اسارت انصراف از تحصيل داده باشد، در صورت تمايل و با تأييد ستاد رسيدگي به امور آزادگان مي‌تواند جهت ادامه تحصيل به دانشگاه مربوط مراجعه و دانشگاه مكلف به ثبت نام مجدد وي مي‌باشد.

ماده ۹- انتقال دانشجويان آزاده به محل سكونت خانواده خود در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي با رعايت مقطع تحصيلي و خارج از ضوابط، پذيرفته خواهد شد و در موارد خاص غير از محل سكونت با تأييد ستاد رسيدگي به امور آزادگان انتقال صورت مي‌گيرد.

ماده ۱۰- تغيير رشته دانشجويان آزاده در گروه آموزشي و مقطع مربوط براي يكبار بلامانع است.

تبصره- تغيير رشته دانشجويان آزاده به رشته‌اي در ديگر گروههاي آزمايشي حسب تقاضاي آنها با رعايت مقطع تحصيلي، خارج از نوبت در كميسيون موارد خاص يا هيأتي به انتخاب وزراي فرهنگ و آموزش عالي يا بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (حسب مورد) با حضور نماينده ستاد رسيدگي به امور آزادگان بررسي و اتخاذ تصميم خواهد شد.

ماده ۱۱- در صورتيكه دانشجوي آزاده تمايل به ادامه تحصيل نداشته باشد متناسب با واحدهاي گذرانده شده برابر آيين نامه اعطاي مدرك معادل، با وي رفتار خواهد شد.

تبصره – كسري واحدهاي درسي تا ميزان (۲۰) واحد براي اين قبيل آزادگان مي‌تواند با استفاده از كلاسها و دوره‌ها و آموزشهاي عمومي، حرفه‌اي و تجربي مورد تأييد مؤسسه آموزشي ذيربط جبران شود.

ماده ۱۳- در صورتيكه دانشجو در مدت اسارت كارهايي را در ارتباط با رشته تحصيلي خود انجام داده باشد با تأييد استاد مربوط مي‌تواند بعنوان واحد كارآموزي تلقي شود.

ماده ۱۴- دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي مكلفند نسبت به پرداخت وام تحصيلي، مسكن و تخصيص دانشجوئي براي دانشجويان آزاده با توجه به ماده (۲۶) قانون حمايت از آزادگان و تبصره آن، اولويت لازم را معمول دارند.

ماده ۱۵- هزينه‌هاي ناشي از اجراي اين آيين نامه اضافه بر اعتبارات پيش بيني شده در قانون‌ برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران همه ساله در رديفهاي مستقل در بودجه ساليانه وزارتين فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي پيش بيني و لحاظ مي گردد.

تبصره- هزينه‌هاي مربوط به اجراي اين آيين نامه در سال جاري از محل بودجه ستاد رسيدگي به امور آزادگان تأمين مي‌گردد.

ماده ۱۶- كاركنان آزاده دستگاههاي مشمول قانون حمايت از آزادگان (اسراي آزاد شده) بعد از ورود به كشور مصوب ۱۳۶۸ مي‌توانند طي مدت تحصيل در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي از مأموريت آموزشي با استفاده از حقوق و مزاياي مربوط استفاده كنند و دستگاهها مكلفند موجبات اين امر را فراهم نمايند.

ماده ۱۷- وزارتين فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي گزارش اجراي اين آيين نامه را هر (۶) ماده يكبار به ستاد رسيدگي به امور آزادگان ارائه مي‌نمايند.

 

اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments