مستثنی شدن استان البرز از شمول شرط مندرج در بند (۱) تصویب نامه در مورد فسخ قراردادهای منعقد شده کلیه دستگاههای اجرایی با شرکتهای پیمانکاری (مصوبه ۲۴۸۱۴۳/ت۴۷۶۴۳هـ مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۰)

مستثنی شدن استان البرز از شمول شرط مندرج در بند (۱) تصویب نامه در مورد فسخ قراردادهای منعقد شده کلیه دستگاههای اجرایی با شرکتهای پیمانکاری (مصوبه ۲۴۸۱۴۳/ت۴۷۶۴۳هـ مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۰)

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۷/۱۲/۱۳۹۰ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

استان البرز از شمول شرط مندرج در بند (۱) تصویب نامه شماره ۲۱۳۴۷۱/ت۴۷۶۴۳هـ مورخ ۱/۱۱/۱۳۹۰(حداقل یک سال سابقه کار شرکتی مستمر با پرداخت حق بیمه) مستثنی می شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام