آرای وحدت رویهاستخدام و تبدیل وضعیت

پذیرفته شدگان آزمون استخدامی در زمان استخدام، نباید جزء مستخدمین رسمی یا پیمانی سایر دستگاه‌های اجرایی باشند

پذیرفته شدگان آزمون استخدامی در زمان استخدام، نباید جزء مستخدمین رسمی یا پیمانی سایر دستگاه‌های اجرایی باشند (دادنامه شماره ۹ مورخ ۱۶/۱/۱۴۰۰ هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری)

کلاسه پرونده: ۹۹۰۱۸۷۱

موضوع: ابطال بند ۱۰ بخش دوم شرایط عمومی دفترچه راهنمای ثبت نام هشتمین امتحان مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی در سال ۱۳۹۹ از تاریخ تصویب

تاریخ رأی: دوشنبه ۱۶ فروردين ۱۴۰۰

شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۰۹

هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

*شاکی: آقایان حسن روزخوش، حسین صالحی و امیرعباس صالحی

*طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۰ بخش دوم شرایط عمومی دفترچه راهنمای ثبت نام هشتمین امتحان مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی در سال ۱۳۹۹ از تاریخ تصویب

 *مقرره مورد شکایت:

بخش دوم: شرایط عمومی داوطلبان

۱۰- به استناد ماده (۹۴) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل و پست سازمانی ، کارکنانی که تصدی یکی از پست های سازمانی در هر یک از دستگاه های اجرایی را به صورت رسمی یا پیمانی دارا می باشند، پس از پذیرفته شدن در امتحان مشترک فراگیر در زمان استخدام، نباید جزء مستخدمین رسمی یا پیمانی سایر دستگاه های اجرایی باشند.

*خلاصه دلایل شاکیان جهت ابطال مقرره مورد شکایت: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۱۰۵۸ مورخ ۲۶؍۱۰؍۱۳۹۶ مقرره ای که عنوان داشته بود داوطلبان استخدام نباید از مستخدمین رسمی، ثابت و پیمانی دستگاه اجرایی باشند را ابطال نموده است ولی در آزمون مورد شکایت مفاد رای مذکور رعایت نشده و چون در اصل ۲۸ قانون اساسی بر آزادی انتخاب شغل برای کلیه افراد ایرانی و در بند ۴ اصل ۴۳ قانون مذکور بر رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین و اصل رفع تبعیض میان مردم تاکید شده است و اصول ۱۹ ، ۲۰ و ۲۲ نیز بر تساوی همه در برابر قانون تاکید دارد و نیز منع قانونی برای شرکت اشخاص در آزمون استخدامی سال ۱۳۹۹  پس از پذیرفته شدن و کسب نمره و انجام مراحل قانونی نباید باشد لذا مقرره مورد شکایت بر خلاف مقررات مذکور و رای صدرالذکر می باشد.

* ضمناً طرف شکایت ظرف مهلت مقرر قانونی پاسخی ارسال ننموده است.

* پرونده در هیأت تخصصی استخدامی مطرح و مورد رسیدگی قرارگرفت و بر اساس نظر اتفاق آراء مقرره مورد شکایت قابل ابطال تشخیص داده نشد و بنابراین با استعانت از خداوند متعال و به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مورد آن به شرح زیر رأی صادر می شود.

رأی هیات تخصصی استخدامی

با توجه به اینکه اولاً به موجب ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ تصدی بیش از یک پست سازمانی برای کلیه کارمندان دولت ممنوع می باشد و ثانیاً به موجب ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب سال ۱۳۷۳ هر شخص می تواند تنها یک شغل دولتی را عهده دار شود و ثالثاً شرکت در آزمون های استخدامی برای مستخدمین و طی فرایندهای استخدامی تا پیش از پذیرش و صدور حکم کارگزینی پیمانی یا رسمی منعی ندارد و دادنامه شماره ۱۰۵۸ مورخ ۲۶؍۱۰؍۱۳۹۶ هیأت عمومی موید این معنا می باشد لیکن استخدام و انتصاب جدید مستلزم ملغی شدن استخدام و ترک پست قبلی می باشد لذا مقرره مورد شکایت از این جهت که مقرر داشته اشخاص پس از پذیرفته شدن و در زمان استخدام نباید از مستخدمین رسمی و پیمانی دستگاه های اجرایی باشند مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و قابل ابطال نمی باشد ، فلذا رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی مستند به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد.

رضا فضل زرندی- رئیس هیات تخصصی استخدامی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام