آرای وحدت رویهاستخدام و تبدیل وضعیت

عدم ابطال آگهی آزمون استخدامی سازمان امور مالیاتی کشور در سال 1395 به دلیل قرار دادن حداقل سن خاص برای کارکنان پیمانی

عدم ابطال آگهی آزمون استخدامی سازمان امور مالیاتی کشور در سال 1395 به دلیل قرار دادن حداقل سن خاص برای کارکنان پیمانی (دادنامه 970997090600053 مورخ 31/2/1397 هیئت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری)

تاریخ تنظیم گزارش: 01 خرداد 1397

هیات تخصصی اداری و استخدامی

* شماره پرونده : هـ ع/ 96/ 731

دادنامه : 970997090600053

تاریخ : 31/2/97

* شاکی : خانم معصومه بابایی

*طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور

*موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند 1 شرایط اختصاصی استخدام مرتبط تعیین شرط سنی

* متن مقرره مورد شکایت :

شرایط اختصاصی :

1- داشتن حداقل 20 سال و حداکثر 32 سال سن برای کارشناسی و 35 سال سن تمام برای دارندگان کارشناسی ارشد

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

مغایرت با شرط سنی مذکور در ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری

*خلاصه مدافعات طرف شکایت :

در خصوص پرونده کلاسه 96/731 موضوع دادخواست خانم معصومه بابایی به خواسته ابطال بند 1 شرایط اختصاصی استخدام معین شده از سوی سازمان امور مالیاتی کشور ، در آزمون مشترک استخدامی فراگیر دستگاههای اجرایی کشور ، تحت عنوان آزمون استخدامی شهریـور ماه 1395 ، ضمن ارسـال پاسخ اداره کل منابع انسانی و رفاه سازمان متبوع ، ( تصویر پیوست ) به استحضار می رساند : بر خلاف ادعای شاکی ، بند الف ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری ، حداقل و حداکثر شرط سنی را صرفاً برای استخدام رسمی پیش بینی نموده ، در حالیکه آگهی استخدامی مربوط به سومین آزمون استخدامی فراگیر دستگاههای اجرایی ، مطابق نامه امور آمار ، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور ، به ویژه فراز پایانی آن ، ( تصویر پیوست ) به صورت استخدام پیمانی منتشر شده است. همچنین مستفاد از بند « ب » ماده 45 قانون یاد شده و تبصره 3 آن ، دستگاههای اجرایی در تعیین حداقل و حداکثر شرط سنی برای داوطلبان استخدام پیمانی اختیار دارند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز ، با صدور رأی وحدت رویه شماره 198 مورخ 12/4/1391 و دادنامه شماره 1911 – 1912 مورخ 23/12/1393 مراتب فوق را مورد تأکید و تأکید قرار داده است. بنابراین با توجه به اینکه خواسته دیگر شاکی الزام به دعوت برای مصاحبه ، نیز خارج از حدود صلاحیت و اختیارات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد ، رد شکایت شاکی مورد استدعا است.

رای هیأت تخصصی اداری و استخدامی

با عنایت به اینکه در بند (الف) ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری ، داشتن حداقل سن 20 سال و حداکثر 40 سال از جمله شرایط عمومی استخدام رسمی ذکر گردیده است و در خصوص حداقل سن داوطلبان استخدام پیمانی حکمی بیان نگردیده و در تبصره 3 ماده 45 قانون مذکور صرفاً در خصوص حداکثر سن کارمند پیمانی بیان حکم شده است و عدم ذکر حداقل سن در این خصوص مبین فقد محدودیت برای استخدام پیمانی تا قبل از سنین مذکور در قانون بوده و از این امر عدم اختیار و جواز دستگاه های اجرایی در تعیین حداکثر و حداقل سن با رعایت شرط مذکور مستفاد نمی گردد تا بتوان گفت سازمان امور مالیاتی کشور در تعیین شرط حداکثر و حداقل سن مذکور در بند 1 از شرایط اختصاصی استخدام پیمانی بر خلاف قانون عمل نموده است ؛ بدین جهت اقدام مورد شکایت مغایر قانون تشخیص داده نشده و غیر قابل ابطال می باشد. با عنایت به دادنامه شماره 198 – 12/4/91 هیات عمومی و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می گردد. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض از سوی رئیس دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان مي باشد. /ت

سید کاظم موسوی- رئیس هیأت تخصصی اداری واستخدامی دیوان عدالت اداری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام