قانون تشکیل بنیاد فرهنگی و هنری رودکی (شماره ۵۹۸۱۳ مورخ ۱۱/۱/۱۳۸۰)

ماده واحده – به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اجازه داده می شود از طریق ادغام واحدهای تالار رودکی و مجموعه فرهنگی آزادی نسبت به تشکیل بنیاد فرهنگی و هنری رودکی به صورت موسسه عمومی غیر دولتی و زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اقدام کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.