پرداخت مابه التفاوت حقوق و مزاياي كاركنان انتقالي به دستگاههاي دولتي (مصوبه ۱۳۸۱۸۰/ت۳۸۵۸۱هـ مورخ ۲۸/۸/۱۳۸۶ هيأت وزيران)

۱- در صورت انتقال يا ماموريت كارمندان دستگاههاي اجرايي به ساير دستگاه هاي مشمول ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ،‌اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب ۱۳۸۳- و انتصاب آنان به پست‌هاي سازماني همتراز و بالاتر از دستگاه جديد ،چنانچه ميزان حقوق و مزاياي مستمر آنان در مقايسه با شغل مورد تصدي قبلي كاهش يابد ما به التفاوت آن در دستگاه جديد به عنوان فوق العاده جذب به فوق العاده جذب آنان در دستگاه مقصد اضافه و پرداخت خواهد شد

۲- انتقال كارمندان پيماني دستگاه اجرايي به ساير دستگاهها در صورت وجود پست سازماني و پرداخت حقوق و مزايا از محل اعتبارات دستگاه انتقال گيرنده و موافقت هر دو دستگاه مجاز است. در صورت انتقال دستگاه اجرايي مقصد از هر حيث قائم مقام دستگاه مبداء مي شود .

پرويز داودي معاون اول رئيس جمهور

 

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

به بالای صفحه بردن