آیین نامه اجرایی تبصره (19) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور

دانلود فایل اکسل محاسبه مبلغ رتبه‌بندی معلمان

آیین نامه اجرایی تبصره (19) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور (تصویبنامه شماره 44864/ت56683هـ مورخ 17/4/1398 هیئت وزیران)

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- سازمان برنامه و بودجه کشور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران در جلسه 9/4/1398 به پیشنهاد شماره 146848 مورخ 26/3/1398 سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد تبصره (19) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور، آیین نامه 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.