دستورالعمل اجرایی بند (ح) تبصره (9) قانون بودجه سال 1397

دستورالعمل اجرایی بند (ح) تبصره (9) قانون بودجه سال 1397 کل کشور (بخشنامه شماره 1809797 مورخ 28/12/1396 سازمان برنامه و بودجه کشور)

تمامی دستگاه‌های اجرایی استانی- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها- وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

به استناد مفاد بند (ح) تبصره (9) قانون بودجه سال 1397، دستورالعمل ماده مذکور که با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و هماهنگی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه شده، به شرح زیر جهت بهره‌برداری و اجرا به کلیه دستگاه‌های مشمول اعتبارات هزینه‌ای استانی ابلاغ می‌گردد.

دستورالعمل اجرایی بند (ح) تبصره (9) قانون بودجه سال 1397

ماده 1- در این دستورالعمل مفاهیم و اصطلاحات در معانی مشروح زیر به کار می‌روند:

دستگاه اجرایی: کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول اعتبارات هزینه ای استانی

شورای عالی عتف: شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری

شورا : شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان

سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان استان: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان

سمات ملی: سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقات کشور

مراکز پژوهشی و فناوری: دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیر دولتی، موسسات پژوهشی یا فناوری دارای مجوز

فعالیت‌های پژوهشی و توسعه فناوری: به شرح تعریف مندرج در ماده (1) دستورالعمل اجرایی ماده (56) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)

ماده 2- در راستای اجرای بند (ب) ماده (64) قانون برنامه ششم توسعه، شورا مجاز است یک درصد از اعتبارات هزینه‌ای استان به استثنای فصل‌های یک و شش را کسر و در چارچوب اعتبارات تخصیص‌یافته و براساس مفاد این دستورالعمل به دستگاه اجرایی اختصاص دهد تا برای فعالیت‌های مربوطه مصرف گردد.

ماده 3- اعتبارات این دستورالعمل، براساس اسناد توسعه استان و اسناد بالادستی و اولویت‌های شورا و سیاست‌های ابلاغی شورای عالی عتف برای امور پژوهشی و توسعه فناوری قابل مصرف است.

ماده 4- سازمان استان موظف است براساس ماده (3) این دستورالعمل پیشنهادات دستگاه‌های اجرایی را شامل عنوان، شیوه انجام، زمان‌بندی و اعتبار مورد نیاز را اخذ و پس از بررسی و در سقف اعتبار ماده (2) و براساس سیاست‌ها و اولویت‌های تعیین شده، درشورا مطرح و پس از تصویب از سوی شورا، جهت طی مراحل بعدی به دستگاه‌های اجرایی ذیربط ابلاغ نماید.

ماده 5- دستگاه اجرایی موظف است پس از ابلاغ عناوین پژوهشی توسط سازمان استان نسبت به عقد قرارداد با مراکز پژوهشی و فناوری اقدام نماید تا اعتبارات براساس قوانین و مقررات مربوطه به مصرف برسد.

ماده 6- مسئولیت ثبت مشخصات طرح‌های پژوهشی مصوب در سامانه سمات ملی، اخذ کد پیگیری، عقد قرارداد، نظارت و تهیه گزارش پیشرفت کار، بعهده دستگاه اجرایی می‌باشد.

ماده 7- دستگاه‌های اجرایی دارای اعتبار از این محل موظفند نسبت به تهیه و ارسال گزارش پیشرفت طرح‌ها در مقاطع شش‌ماهه به سازمان استان ارائه نمایند. سازمان استان موظف است حداکثر تا یک ماه پس از دریافت گزارش از دستگاه‌های اجرایی نسبت به جمع‌بندی و ارسال گزارش به امور برنامه‌ریزی، نظارت و آمایش سارزمین و امور آمایش عالی، تحقیقات و فناوری سازمان اقدام نماید.

محمدباقر نوبخت- معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا