بودجه 91

جمع‌آوري گزارش عملكرد پروژه‌هاي عمراني ملي نه ماه سال ۱۳۹۱ موضوع ماده ۳۵ قانون برنامه و بودجه(بخشنامه شماره ۸۱۸۶۰/۲۰ مورخ ۵/۱۰/۱۳۹۱ معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور)

جمع‌آوري گزارش عملكرد پروژه‌هاي عمراني ملي نه ماه سال ۱۳۹۱ موضوع ماده ۳۵ قانون برنامه و بودجه(بخشنامه شماره ۸۱۸۶۰/۲۰ مورخ ۵/۱۰/۱۳۹۱ معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور) ادامۀ مطلب »

كاهش اعتبارات مصوب دستگاه‌هاي اجرايي ملي، استاني، رديف‌هاي متفرقه و تملك دارايي‌هاي مالي دستگاه‌هاي اجرايي در سال ۱۳۹۱ (تصويب‌نامه شماره ۲۰۴۴۳۸/ت۴۸۴۷۳هـ مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۱ هيأت وزيران)

كاهش اعتبارات مصوب دستگاه‌هاي اجرايي ملي، استاني، رديف‌هاي متفرقه و تملك دارايي‌هاي مالي دستگاه‌هاي اجرايي در سال ۱۳۹۱ (تصويب‌نامه شماره ۲۰۴۴۳۸/ت۴۸۴۷۳هـ مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۱ هيأت وزيران) ادامۀ مطلب »

نظریه‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص مصوبه هیأت وزیران به شماره ۱۵۸۱۹۱/ت۴۸۲۸۴هـ مورخ ۱۴/۸/۱۳۹۱ موضوع: «آئین‌نامه اجرایی بند (۳) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور و قرارداد منضم به آن» (نامه شماره ۶۳۲۱۳هـ/ب مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۹۱)

نظریه‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص مصوبه هیأت وزیران به شماره ۱۵۸۱۹۱/ت۴۸۲۸۴هـ مورخ ۱۴/۸/۱۳۹۱ موضوع: «آئین‌نامه اجرایی بند (۳) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور و قرارداد منضم به آن» (نامه شماره ۶۳۲۱۳هـ/ب مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۹۱) ادامۀ مطلب »

به بالای صفحه بردن