تعيين بودجه سال ۱۳۹۲ سازمان‌های مناطق آزاد تجاری- صنعتی (تصويب نامه شماره ۵۲۵۷۲/ت۴۹۰۵۱ک مورخ ۵/۳/۱۳۹۲ هيأت وزيران)

دانلود فایل اکسل محاسبه مبلغ رتبه‌بندی معلمان

تعيين بودجه سال ۱۳۹۲ سازمان‌های مناطق آزاد تجاری- صنعتی (تصويب نامه شماره ۵۲۵۷۲/ت۴۹۰۵۱ک مورخ ۵/۳/۱۳۹۲ هيأت وزيران)

دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری –  صنعتی و ویژه اقتصادی

وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی به استناد بند (ج) ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۷۲- و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۱۵۹۱۷۶/ت۴۳۵۰۵ه- مورخ ۱۰/۸/۱۳۸۸ تصویب نمودند:

بودجه سال ۱۳۹۲ سازمانهای مناطق آزاد تجاری – صنعتی به شرح پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، تعیین می‌شود.

این تصویب‌نامه در تاریخ ۴/۳/۱۳۹۲ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رئیس‎جمهور – محمدرضا رحیمی

بودجه پیشنهادی سازمان‌های مناطق آزاد سال ۱۳۹۲
 
قسمت اول- ماده واحده و بندهای بودجه
 
تصویب‌نامه بودجه سال ۱۳۹۲ سازمان‌های مناطق آزاد تجاری- صنعتی کیش، قشم، چابهار، ارس، اروند، انزلی و ماکو

ماده واحده – به سازمان‌های مناطق آزاد تجاری- صنعتی کیش، قشم، چابهار، ارس، اروند، انزلی و ماکو اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین و مقررات مربوط و مفاد بندهای این تصویب‌نامه، نسبت به وصول درآمدهای مذکور در قسمت دوم این تصویب‌نامه و همچنین نسبت به انجام تعهد و پرداخت‌ها و سایر اعتبارات مذکور در قسمت دوم این تصویب‌نامه در حد وصولی درآمدها و سایر منابع، تأمین اعتبار و براساس شرح عملیات و فعالیت‌های موافقت‌نامه‌های متبادله با دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی، اقدام نمایند.

در این تصویب‌نامه از این پس واژه‌های زیر بجای عبارت‌های مشروح مربوط به کار می‌رود:

سازمان‌ها: سازمان‌های مناطق آزاد تجاری – صنعتی

مناطق: مناطق آزاد تجاری – صنعتی

دبیرخانه: دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی

بند۱-

۱-۱- کالای همراه مسافر براساس بند ب ماده ۲ تصویب‌نامه شماره ۱۸۸۰۸/ت۲۸۵۷۴هـ مورخ ۱۰/۴/۱۳۸۲ به میزان مندرج در ردیف ۱۱۰۰۰ بودجه (به جز ۵ قلم کالای حجیم) خواهد بود.

۲-۱- تصویب‌نامه شماره ۱۵۶۹۹۴/ت۴۷۲۵۷هـ مورخ ۲۶/۹/۱۳۹۰ در مناطق آزاد تجاری – صنعتی مورد عمل می‌باشد. سازمان‌ها موظفند براساس دستورالعمل و روش اجرایی اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری – صنعتی و اصلاحات بعدی آن نسبت به وصول عوارض واردات کالا اقدام و در ردیف ۱۱۵۰۰ درآمد حاصل از عوارض واردات کالا ثبت نمایند. گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است با رعایت مقررات قانونی مربوط، براساس سهمیه تعیین شده توسط دبیرخانه اقدام نماید.

۳-۱- سازمان‌ها مکلفند هر ماهه گزارش آمار دقیق ورود کالای تجاری و مسافری خود را به دبیرخانه ارائه نمایند.

۴-۱- دبیرخانه مجاز است به منظور جذب بهینه و کامل سهمیه کالای تجاری در صورت نیاز همانند سالهای قبل سهمیه برخی از سازمان‌ها را به سازمان‌هایی که توانایی جذب بالاتری دارند تخصیص دهد. سازمان یاد شده درآمد حاصله را پس از کسر هزینه جذب (درصد این هزینه با توافق دبیرخانه تعیین می‌شود) به منطقه صاحب سهمیه پرداخت می‌نماید.

بند۲-

۱-۲- دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط سازمان‌ها بدون مجوز قانونی و خارج از بودجه مصوب مطلقاً ممنوع است.

۲-۲- دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد مجاز است با رعایت قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی و سایر مقررات ذیربط به منظور ایجاد وحدت رویه در عملیات سازمان‌های مناطق و فراهم‌آوردن زمینه تجمیع و ارائه گزارش‌های لازم به مجمع عمومی، نسبت به تهیه و تنظیم دستورالعمل‌های لازم و ابلاغ آن به سازمان‌های مناطق اقدام نماید.

سازمان‌های مناطق آزاد موظف به رعایت دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های تدوین و ابلاغ شده از سوی دبیرخانه خواهند بود.

بند۳-

به سازمان‌ها اجازه داده می‌شود در اجرای بند (خ) آئین‌نامه اجرایی اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری – صنعتی از شروع فعالیت‌های بدون اخذ مجوز و یا ادامه فعالیت‌هایی که نسبت به تمدید مجوز اقدام نمی‌نمایند و یا مجوزهائی که ظرف مهلت تعیین شده به بهره‌برداری (اعم از ایرانی یا خارجی) نرسند، در سال ۱۳۹۲ جلوگیری به عمل آورند.
بند ۴-

سازمان‌ها موظفند از هر یک از اتباع خارجی که در محدوده منطقه آزاد به کار اشتغال داشته و برای آنان پروانه اشتغال صادر می‌گردد، معادل مبالغ مورد عمل در سرزمین اصلی به عنوان عوارض اخذ نمایند.

بند ۵ –

در اجرای بند (ت) ماده (۲) آئین‌نامه اجرائی اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری – صنعتی سازمان‌های مناطق موظفند از اشخاصی که در سال ۱۳۹۲ به مقصد خارج از کشور از مرزهای منطقه خارج می‌شوند به هنگام خروج معادل مبالغ مورد عمل در سرزمین اصلی به عنوان عوارض دریافت و به حساب درآمدهای سازمان منظور نمایند.

بند ۶ –

به سازمان‌های مناطق آزاد تجاری – صنعتی اجازه داده می‌شود به منظور اجرای برنامه‌های توسعه شهری، ایجاد تأسیسات زیربنائی، ایجاد و توسعه مراکز خدماتی و رفاهی، احداث، اصلاح و توسعه معابر و میادین و پارک‌ها و پارکینگ‌های عمومی، اجرای طرح‌های هادی و تفصیلی در محدوده منطقه آزاد، از کلیه اراضی و املاک واقع در محدوده، عوارض نوسازی سالانه، با تصویب هیأت مدیره، تا سقف هفت در هزار بهای آن‌ها دریافت نمایند.

بند ۷-

به سازمان‌های مناطق آزاد تجاری – صنعتی اجازه داده می‌شود مشابه مقررات رایج در سرزمین اصلی برای جلوگیری از به کارگیری غیر مجاز اتباع خارجی بابت هر روز اشتغال غیر مجاز هر کارگر خارجی معادل ۵ برابر حداقل دستمزد روزانه به عنوان جریمه دریافت و به حساب درآمدهای خود منظور نماید، این مبلغ در صورت تکرار تخلف به دو برابر افزایش می‌یابد.

بند ۸ –
به سازمان‌های مناطق آزاد اجازه داده می‌شود طبق بند (ز) تبصره (۲) مربوط به ماده (۱۱۲) قانون برنامه پنجم توسعه، به منظور زدودن فقر از چهره مناطق آزاد تجاری، یک درصد از محل وصولی عوارض ورود و صدور کالاها و مسافر خود را به نهادهای حمایتی از محرومین و نیازمندان بومی منطقه اختصاص و براساس دستورالعمل تدوین و ابلاغ شده از سوی دبیرخانه اقدام نمایند.

بند ۹-

سازمان‌ها مجازند از کلیه قراردادهای مشاوره، طراحی و پیمانکاری (ساختمانی، حمل و نقل، خدمات، انبارداری) که محل اجرای آن در مناطق یادشده قرار دارد معادل (۵/۰ درصد) سقف قرارداد و افزایش‌های موضوع ماده (۲۹) شرایط عمومی پیمان و تعدیل و تفاوت قیمت مصالح پرداختی به آنان بعنوان عوارض وصول و به حسابهای مربوطه واریز نمایند. مجوز فعالیت برای هر قرارداد یا مجموعه قراردادها صادر و در دوره اجرای قراردادهای مذکور معتبر می‌باشد.

کلیه کارفرمایان مستقر در مناطق آزاد موظفند در صورت اعلام سازمان‌های ذیربط یا تفاهم‌نامه فیمابین نسبت به کسر عوارض مذکور از طرف‌های قرارداد اقدام و عین وجه را به حساب‌های معرفی شده واریز نمایند.

بند ۱۰-

به سازمان‌های مناطق آزاد تجاری – صنعتی اجازه داده می‌شود براساس بند ۵ دستورالعمل اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری – صنعتی (موضوع تصویب‌نامه شماره ۶۵۶۴۸/ت۱۱۹ک مورخ ۱/۱۲/۱۳۷۳ وزرای عضو شورای‌عالی) علاوه بر موارد لحاظ شده از فضاهای غیر مسقف متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی واقع در محدوده منطقه نیز عوارض پذیره را دریافت و به حساب درآمد سازمان منظور نمایند.

بند ۱۱-

به سازمان‌های مناطق آزاد اجازه داده می‌شود برای هر مورد نقل و انتقال خودروهای پلاک‌گذاری شده در منطقه به میزان نه در ده هزار قیمت کارشناسی خودرو و حداقل تا سقف یکصد هزار ریال عوارض نقل و انتقال دریافت نمایند. همچنین سازمان می‌تواند نسبت به دریافت هزینه خدمات ارائه شده از جمله نصب پلاک و بازدید فنی با تصویب هیئت مدیره اقدام نمایند.

بند ۱۲-
سازمان‌های مناطق آزاد مجازند هزینه‌های هرگونه خدمات ارائه شده از جمله خدمات رفاهی، ورزشی، بهداشتی، آموزشی را با تصویب هیئت مدیره دریافت و به حساب درآمد سازمان منظور نمایند.

بند ۱۳-

به منظور افزایش کارآیی کارکنان در جهت نیل به اهداف سازمان‌ها، به هیأت مدیره سازمان‌های مذکور، اجازه داده می‌شود در قالب ضوابط طرح کارانه که توسط دبیرخانه شورا تدوین و ابلاغ می‌شود و حداکثر تا بیست و پنج صدم درصد (۲۵/۰%) درآمد تحقق یافته خود را تا سقف دویست میلیون تومان برای هر منطقه با تصویب هیئت مدیره آن منطقه از محل اعتبار مصوب ردیف‌های فرعی مربوط ذیل ردیف‌های ۳۰۰۰۰ به آن دسته از کارکنانی که فعالیت چشمگیر و نقش مؤثری در پیشبرد اهداف و فعالیت‌های سازمان‌ها داشته‌اند، پرداخت نمایند.

بند ۱۴-

هزینه‌های اداره امور دبیرخانه به تشخیص دبیر شورای مذکور و یا مقام مجاز از طرف ایشان از محل اعتبارات سازمان‌ها موضوع ردیف ۴۰۱۰۰ تأمین و پرداخت می‌گردد.

سازمان‌ها موظفند صرف نظر از میزان تحقق درآمدهای خود، کل اعتبارات ردیف مذکور را در چهار قسط مساوی در اول هر فصل از سال به صورت هزینه انتقالی و قطعی به دبیرخانه پرداخت نمایند.

بند ۱۵-

به سازمان‌ها اجازه داده می‌شود به نسبت تحقق درآمدهای خود و جمعاً تا سقف اعتبار ردیف ۴۰۲۰۰ برای عمران و آبادانی سایر نواحی با اولویت نواحی همجوار و مطابق با شرح عملیات مورد تفاهم دبیرخانه، در قالب موافقت‌نامه‌ای که به همین منظور میان دبیرخانه و سازمان‌ها مبادله می‌شود هزینه نمایند.

تبصره- سازمان‌های مناطق آزاد به نسبت وصول درآمدهای خود هزینه‌های ردیف مذکور را به گیرندگان کمک پرداخت نموده و مبالغ پرداختی را به عنوان هزینه‌های قطعی در حساب‌های خود منظور می‌نمایند.

بند ۱۶-

هرگونه کاهش یا افزایش در میزان اعتبارات مصوب جاری و یا مصارف سرمایه‌ای هر یک از سازمان‌ها مندرج در قسمت دوم این تصویب‌نامه به شرح ذیل مجاز است:

اعتبارات جاری هر یک از ردیف‌های هزینه ذیل فصل هزینه‌های عملیاتی، اداری و مالی، حداکثر تا میزان (۱۰ درصد) از محل کاهش اعتبارات سایر ردیف‌های هزینه همان فصل با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیأت مدیره سازمان و موافقت دبیرخانه، مشروط بر این که در جمع اعتبارات فصل مذکور تغییری حاصل نشود، قابل تغییر است.

بند۱۷-

۱-۱۷- با توجه به ممنوعیت پرداخت‌های بلاعوض از سوی سازمان‌ها به شرکت‌های تابعه و وابسته، پرداخت هرگونه وجهی بابت هزینه‌های جاری یا کمک بلاعوض به این شرکت‌ها براساس مصوبه کارگروه کاهش تصدی‌گری دبیرخانه و منوط به اخذ موافقت کتبی دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی است.

۲-۱۷- در اجرای بندهای بودجه سنوات قبل، سازمان‌ها مکلف‌اند نسبت به اجرای کامل تصمیمات کارگروه کاهش تصدی‌گری دبیرخانه درخصوص تعیین تکلیف شرکتهای تابعه و وابسته مبنی بر ادغام، انحلال، واگذاری و یا ادامه فعالیت شرکت‌ها اقدام قانونی لازم را بعمل آورده و گزارش نهایی اقدامات را به دبیرخانه شورا ارائه نمایند. تصمیمات اتخاذ شده توسط آن کارگروه، مبنای اقدام سازمان‌ها می‌باشد و ادامه فعالیت شرکتهایی که به موجب تصمیم کارگروه مشمول ادغام، انحلال و یا واگذاری می‌باشند از تاریخ تعیین شده مجاز نخواهد بود.

بند ۱۸-

۱- ۱۸- صدور مجوز هرگونه فعالیت اقتصادی از سوی سازمان‌ها به شرکتهای تابعه و یا وابسته که مفاد آن متضمن اجازه انحصاری فعالیت در منطقه باشد، ممنوع است.

۲- ۱۸- فعالیت و خدمات سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه‌ای که مجاز به تداوم فعالیت هستند، مادامی که امکان ارائه این گونه خدمات از سوی سایر سرمایه‌گذاران داخلی وخارجی فراهم نمی‌باشد، باید محدود به ارائه خدمات زیربنایی و ضروری در داخل مناطق و یا ارائه تسهیلات لازم برای جلب سرمایه‌گذاران مربوط باشد.

بند ۱۹-

به کارگیری نیروی انسانی جدید در سال ۱۳۹۲ در چهارچوب ساختار سازمانی تدوین و ابلاغ شده توسط دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد و حداکثر تا سقف تعداد تعیین شده و اعتبار مصوب در قسمت چهارم (وضعیت پرسنلی سازمان‌ها) این تصویب‌نامه، و شرایط تعیین شده صرفاً از طریق جایگزینی امکان‌پذیر خواهد بود.

بند ۲۰-

به منظور تحقق اهداف پیش‌بینی شده در بودجه سال ۱۳۹۲ مناطق آزاد کشور به سازمان‌ها اجازه داده می‌شود حداکثر تا پنج در هزار هزینه‌های جاری خود را حداکثر تا سقف دو میلیارد ریال از محل صرفه‌جویی در سایر ردیف‌های موضوع این بند، مشروط به آنکه سرجمع هزینه‌های جاری افزایش نیابد، برحسب نیاز به پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیأت مدیره خارج از ضوابط و مقررات آیین‌نامه مالی و معاملاتی به استثنای ردیف‌های (۲۱۱۰۰ و ۲۱۲۰۰) هزینه نمایند. سازمان‌ها موظفند فهرست کامل این گونه هزینه‌ها را همراه با تصویر صورتجلسات هیأت مدیره به دبیرخانه ارسال نمایند.

بند۲۱-

اجرای طرح‌های عمرانی منظور در ردیف ۹۴۱۰۰ قسمت دوم این تصویب‌نامه توسط سازمان‌ها در سال ۱۳۹۲ صرفاً در قالب اعتبارات طرح‌های عمرانی مصوب مندرج در قسمت سوم این تصویب‌نامه، متناسب با درآمدهای وصولی و با رعایت ضوابط زیر مجاز می‌باشد:

۱-۲۱- سازمان‌ها موظفند قبل از اجرای هر یک از طرح‌های عمرانی موافقت‌نامه شرح عملیات آن را حداکثر یک ماه پس از تصویب بودجه سالانه با دبیرخانه مبادله و پس از تصویب کلیات آن توسط دبیرخانه، متناسب با دسترسی به منابع پیش‌بینی شده اجرا نمایند پرداخت هرگونه وجهی بابت طرح‌های عمرانی بدون مبادله موافقت‌نامه مجاز نمی‌باشد.

۲-۲۱- شروع طرح‌های پیش‌بینی شده در بودجه سازمان‌های مناطق آزاد تجاری – صنعتی منوط به تحقق درآمدها و با رعایت اولویت‌بندی طرح‌ها خواهد بود.

۳-۲۱- در صورتی که بودجه سال ۱۳۹۳ سازمانها تا پایان سال ۱۳۹۲ به تصویب شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی نرسد، سازمان‌ها مجازند معادل یک سوم بودجه مصوب سال ۱۳۹۲ خود را تا پایان چهارماهه ابتدای سال ۱۳۹۳ به منظور جلوگیری از ایجاد وقفه در انجام کارها، به مورد اجرا بگذارند.

۴-۲۱- به منظور تسهیل در اجرای طرح‌های عمرانی، به سازمان‌ها اجازه داده می‌شود حداکثر تا یک و نیم در هزار اعتبارات هر یک از طرح‌های عمرانی خود را حسب نیاز و در صورت ضرورت بنا به پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیأت مدیره هر یک از سازمان‌ها، خارج از ضوابط و مقررات قانونی در قالب شرح عملیات موافقت‌نامه‌های مربوطه تا سقف پنج میلیارد ریال هزینه نمایند. سازمان‌ها موظف‌اند فهرست کامل این گونه هزینه‌ها را همراه با تصویر صورت جلسات هیأت مدیره به تفکیک هر یک از طرح‌های عمرانی، همراه با بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۳ خود به دبیرخانه ارسال نمایند.
۵ -۲۱- نظر به این که سازمان‌ها موظفند طرح‌های عمرانی جدید خود را قبل از درج در بودجه سنواتی از نظر توجیه فنی، اقتصادی و زیست محیطی به تصویب کارگروه طرح‌های عمرانی برسانند لذا، به منظور تهیه طرح توجیهی و امکان سنجی اجرای طرح‌ها به این سازمان‌ها اجازه داده می‌شود نهایتاً تا سقف ۱درصد سرجمع اعتبارات طرح‌های عمرانی مصوب سال جاری خود را با هماهنگی شورای پژوهشی دبیرخانه برای تهیه طرح‌های توجیهی و انجام مطالعات امکان سنجی و تدوین گزارشات لازم هزینه نمایند.

۶ -۲۱- افزایش اعتبارات هر یک از طرح‌های عمرانی بودجه سال ۱۳۹۲ هر یک از سازمان‌ها حداکثر تا میزان (۱۵درصد) از محل کاهش اعتبار سایر طرح‌های عمرانی (ردیف ۹۴۱۰۰) با پیشنهاد مدیرعامل و تائید هیأت مدیره سازمان و پس از موافقت دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی، مشروط بر این که در جمع اعتبارات طرح‌های عمرانی سازمان‌ها با رعایت سقف مذکور در بند۲۳ این تصویب‌نامه تغییری حاصل نشود، مجاز خواهد بود.
۷-۲۱- آن دسته از طرح‌هائی که در سال‌های گذشته شروع شده و برای آن‌ها موافقتنامه شرح عملیات با دبیرخانه مبادله شده است و تغییری در ماهیت آن‌ها ایجاد نشده است، نیاز به مبادله موافقتنامه مجدد ندارند.

بند ۲۲-

به سازمان‌ها اجازه داده می‌شود جهت اجرای پروژه‌های عمرانی شهری و روستائی نظیر مدرسه‌سازی، احداث‌خانه‌های بهداشت، احداث آب انبارها و آبگیرها، بهسازی محیط‌شهری و روستایی و غیره و به منظور ترویج روحیه مشارکت و همیاری مردم، جلب مساعدت مالی آن‌ها و تسریع در اجرای پروژه‌های عمران شهری و روستایی با شوراهای اسلامی شهر و روستا جهت تأمین منابع مشارکت نمایند. بدین منظور سازمان‌ها می‌توانند با تنظیم و مبادله موافقت‌نامه داخلی با شوراها، براساس ضوابط مربوطه ضمن اعمال نظارت عالیه بر اجرای پروژه‌ها، در پایان هر شش ماه گزارش عملکرد و پیشرفت کار را به دبیرخانه اعلام نمایند. بدیهی است سقف اعتباری این موافقت‌نامه‌ها نمی‌تواند از سقف اعتبار ردیف‌های مصوب مربوط در بودجه سالیانه سازمان (فصل ۳۰۱۰۰۰۰، فصل ۳۰۳۰۰۰۰، فصل ۳۰۷۰۰۰۰، فصل ۴۰۲۰۰۰۰) تجاوز نماید.

بند ۲۳-

در راستای سیاست‌های واگذاری امور به بخش خصوصی، سازمان‌ها موظفند طرح‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری خود را با رعایت مقررات به بخش خصوصی واگذار نمایند.

در مورد آن دسته از طرحهای زیربنایی و سرمایه‌گذاری که امکان واگذاری به بخش خصوصی به هیچ نحوی وجود ندارد، سازمان‌ها فقط در صورت اخذ مجوز از شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی می‌توانند نسبت به سرمایه‌گذاری در آن‌ها اقدام نمایند.

سازمان‌ها موظفند این گونه طرح‌ها را حداکثر پس از گذشت سه سال از زمان بهره‌برداری به بخش خصوصی واگذاری نمایند.

بند ۲۴-

سازمان‌ها مکلفند کلیه امور و طرح‌های مربوط به فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی خود را با هماهنگی دبیرخانه شروع نموده و برای هزینه نمودن اعتبارات مندرج در فصل فناوری اطلاعات و ارتباطات (ردیف۴۱۰۰۰۰۰) موافقت نامه‌های شرح عملیات را با دبیرخانه مبادله نموده و گزارش پیشرفت طرح‌های مزبور را هر سه ماه یکبار به دبیرخانه ارایه نمایند.

بند ۲۵-

سازمان‌ها موظفند هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد بودجه جاری و سرمایه‌ای و همچنین عملکرد مالی و عملیاتی کلیه طرح‌های عمرانی خود را با توجه به مفاد موافقتنامه‌های متبادله مربوطه و در قالب فرم‌های ابلاغی دبیرخانه تهیه و به دبیرخانه مذکور ارسال نمایند.

بند ۲۶-

به سازمان‌های مناطق آزادی که بخشی از محدوده آنها در داخل شهر‌ها قرار گرفته است اجازه داده می‌شود اعتبارات پیش‌بینی شده در ردیف طرحهای عمرانی و خدمات شهری (ردیف‌های ۳۰۶۰۷۰۲، ۳۰۶۰۵۰۲، ۳۰۶۰۳۰۱، ۳۰۶۰۳۰۲، ۳۰۶۰۶۰۱، ۳۰۶۰۷۰۵، ۲۰۲۰۰) در قالب بودجه مصوب طی تفاهم نامه‌ای با تعیین پروژه‌های مشخص در اختیار دستگاه‌های اجرایی مستقر در آن شهر قرار دهد. دستگاههای اجرایی یاد شده موظفند با رعایت ضوابط و مقررات نسبت به اجرای پروژه‌ها اقدام و گزارش عملکرد فیزیکی و مالی پروژه‌های مورد اجراء را به تأیید سازمان منطقه آزاد برساند.

بند۲۷-

سازمان‌ها موظف‌اند، طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی جدید خود را از لحاظ توجیه فنی، اقتصادی و زیست محیطی بر‌اساس دستور‌العملی که از سوی دبیرخانه تدوین و ابلاغ می‌شود تنظیم و سپس در بودجه سال آینده لحاظ نمایند.

بند ۲۸-

اعتبار طرح‌های مطالعاتی و پژوهشی بنیادی و کاربردی مرتبط سازمان‌ها ذیل برنامه ردیف ۳۱۰۹۸۰۰ و همچنین ذیل فصل ردیف ۳۱۳۰۰۰۰، قسمت سوم این تصویب‌نامه و مطالعات و پژوهش‌های مورد نظر از محل سایر ردیف‌ها با عنوان تحقیق و بررسی در زمینه‌های جذب سرمایه‌های خارجی، افزایش ظرفیت گردشگری، توسعه صادرات، انتخاب صنایع و تولید کنندگان نمونه و مسائل زیست محیطی با اولویت طرح‌های توسعه صادرات و ترانزیت طبق دستور‌العمل علمی پژوهشی مناطق آزاد تجاری – صنعتی پس از تأیید دبیرخانه قابل مصرف می‌باشد. جزئیات پروژه‌های طرح‌های مزبور باید در موافقت‌نامه شرح عملیات که با دبیرخانه مبادله خواهد شد به‌طور مشخص درج گردد. نتایج مربوط به این تحقیقات و مطالعات (در صورتی که یک ساله باشند) تا پایان سال ۱۳۹۲ به دبیرخانه و اعضای شورای هماهنگی مناطق آزاد ارائه خواهد شد.

بند ۲۹-

۱-۲۹- به سازمان‌ها اجازه داده می‌شود به منظور تسریع در انجام امور زیربنائی طبق مقررات تا سقف مبالغ تعیین شده در ردیف‌های ۸۴۱۰۰ و ۸۵۱۰۰ از مؤسسات اعتباری، پولی و مالی داخلی و خارجی تسهیلات مالی دریافت نمایند.

۲-۲۹- استفاده از تسهیلات مالی خارجی از طریق فاینانس و در قالب تصویب‌نامه بودجه سالانه و روش‌های متداول تأمین مالی صورت خواهد گرفت.

بند ۳۰- اعتبار ردیف‌های ۸۵۱۰۰ و ۸۶۱۰۰ صرف ایجاد زیرساخت مرتبط با آب، برق، گاز، سوخت، فاضلاب، مخابرات، فن‌آوری اطلاعات، راه، بندر، فرودگاه، انبار، ترانزیت، صنعت، عمران شهری، گردشگری خواهد شد.

بند ۳۱- به سازمان‌ها اجازه داده می‌شود به منظور جلب و گسترش هرچه بیشتر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در مناطق، جهت اجرای طرح‌های مهم و اساسی حداکثر تا سقف ردیف‌های ۹۵۱۰۰ و ۹۶۲۰۰ قسمت دوم این تصویب‌نامه و ردیف‌های عمرانی مربوط به ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز جهت سرمایه‌گذاری در بخش حمل و نقل، تولید و صنعت، آبزیان، ترانزیت، گردشگری، آموزش و فناوری اطلاعات با اولویت صادرات و ترانزیت تا سقف (۳۳ درصد) با تصویب هیئت‌مدیره منطقه با بخش خصوصی بدون مباشرت در مدیریت امر، مشارکت نمایند.

در موارد خاص که نیاز به سرمایه‌گذاری سازمان بیش از درصد مذکور بوده یا نیاز به مدیریت امر باشد پیشنهاد سرمایه‌گذاری پس از تصویب در هیئت‌مدیره هریک از سازمان‌ها صرفاً با اخذ موافقت دبیرخانه امکان پذیر  است.

سازمان‌ها موظفند سهم خود در مشارکت‌های موضوع این بند را پس از عملیاتی شدن پروژه‌ها با رعایت ضوابط به بخش خصوصی واگذار نمایند.

بند ۳۲- اعتبار پیش‌بینی شده برای سازمان منطقه آزاد قشم از بودجه عمومی مندرج در بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور در ردیف ۸۶۱۰۰ این تصویب‌نامه منظور گردیده است طب-ق ضوابط مربوط ب-ه بودجه طرح‌های تم-لک دارایی کل کشور قابل هزینه خواهد بود.

بند ۳۳- به سازمان منطقه آزاد اروند اجازه داده می‌شود برای رفع مشکلات پرواز‌های فرودگاه آن منطقه ناشی از گرد و غبار و امکان فعالیت شرکتهای هواپیمایی و افزایش تعداد پرواز‌ها در فرودگاه آبادان (معادل ۵۰% اعتبار مورد نیاز خرید دستگاه) حداکثر تا سقف سی میلیارد ریال از ردیف ۴۰۹۰۹۰۱ بودجه سال ۱۳۹۲ برای خرید و  نصب یک دستگاه ILS در اختیار شرکت مادر تخصصی فرودگاه‌های کشور قرار دهد تا این شرکت با مشارکت در تأمین بقیه اعتبار مورد نیاز و بر‌اساس ضوابط و مقررات مربوطه و نیز تفاهم‌نامه منعقده با سازمان منطقه اقدام نماید.

بند ۳۴- سازمان‌ها مکلفند گزارش حسابرسی و گزارش عملکرد سال‌های ۹۱-۹۰ شرکت‌های تابعه و وابسته را در مهلت مقرر به دبیرخانه ارائه نمایند.

بند ۳۵- نمایندگان سازمان‌ها موظفند در مجامع عمومی شرکت‌های تابعه، سازمان حسابرسی و یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران را به عنوان حسابرس و بازرس قانونی آنها انتخاب نمایند. سازمان‌ها همچنین موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند تا در مجامع عمومی شرکت‌های وابسته نیز، در حد اختیارات، سازمان حسابرسی و یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران را به عنوان حسابرس و بازرس قانونی پیشنهاد نمایند.

بند ۳۶- دبیرخانه موظف است دستور‌العمل بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۳ سازمان‌های مناطق آزاد تجاری – صنعتی را تهیه و تنظیم و به سازمان‌های مذکور ابلاغ نماید. در خصوص اعتباراتی که از محل بودجه عمومی کل کشور تأمین می‌گردند رعایت مفاد بخشنامه بودجه کل کشور الزامی است.

سازمان مکلفند بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۳ خود را بر‌اساس مفاد دستور‌العمل ابلاغی حداکثر تا پانزدهم آذر ماه سال ۱۳۹۲ (۱۵/۹/۱۳۹۲) تنظیم و به دبیر‌خانه ارسال دارند، دبیرخانه مکلف است پس از بررسی بودجه‌های پیشنهادی نسبت به تنظیم بودجه نهایی سازمان‌های مناطق آزاد تجاری- صنعتی، حداکثر تا بهمن ماه سال ۱۳۹۲ اقدام و جهت تصویب به شورای هماهنگی امور مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی ارسال نماید و شورای مزبور نیز به منظور جلوگیری از وقفه در فعالیت‌های اقتصادی در مناطق ترتیبی اتخاذ می‌نماید که حداکثر تا پایان اسفند سال ۱۳۹۲ بودجه سازمان‌های مناطق آزاد تجاری – صنعتی تصویب و ابلاغ گردد.

بند ۳۷- بودجه اصلاحی هریک از سازمان‌ها، همراه با گزارش توجیهی، با پیشنهاد مدیر‌عامل و تصویب هیأت مدیره حداکثر تا ۱۵ آبان سال ۱۳۹۲ به دبیرخانه ارسال تا پس از بررسی، در صورت ضرورت بودجه اصلاحی پیشنهادی جهت تصویب نهایی به شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی ارائه شود.

بند ۳۸- مصوبات هیئت‌مدیره سازمان‌های مناطق آزاد تجاری – صنعتی نباید با مفاد این تصویب‌نامه مغایر باشند.  

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.