سوالات اخیر در شکایت از کارگر یا کارفرما

0 امتیاز
0 پاسخ 9 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 14 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 6 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 5 بازدید
سوال شده 30 مارس 2021 در شکایت از کارگر یا کارفرما توسط کارگر بدبخت
0 امتیاز
0 پاسخ 52 بازدید
سوال شده 26 مارس 2021 در شکایت از کارگر یا کارفرما توسط علیرضا
0 امتیاز
0 پاسخ 17 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 44 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 38 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 72 بازدید
سوال شده 14 فوریه 2021 در شکایت از کارگر یا کارفرما توسط جواد
0 امتیاز
1 پاسخ 436 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 33 بازدید
سوال شده 25 ژان 2021 در شکایت از کارگر یا کارفرما توسط فریبا ک
0 امتیاز
0 پاسخ 38 بازدید
سوال شده 23 ژان 2021 در شکایت از کارگر یا کارفرما توسط مهدی
0 امتیاز
0 پاسخ 37 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 26 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 207 بازدید
سوال شده دسامبر 25, 2020 در شکایت از کارگر یا کارفرما توسط مهدی کیانی
0 امتیاز
0 پاسخ 36 بازدید
سوال شده دسامبر 14, 2020 در شکایت از کارگر یا کارفرما توسط بی نام
0 امتیاز
0 پاسخ 54 بازدید
...