سوالات اخیر در شکایت از کارگر یا کارفرما

0 امتیاز
0 پاسخ 15 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 8 بازدید
سوال شده 29 اوت 2021 در شکایت از کارگر یا کارفرما توسط بی نام
0 امتیاز
0 پاسخ 13 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 20 بازدید
سوال شده 12 اوت 2021 در شکایت از کارگر یا کارفرما توسط بی نام
0 امتیاز
0 پاسخ 11 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 26 بازدید
سوال شده 7 ژوئن 2021 در شکایت از کارگر یا کارفرما توسط بهزادمرادی
0 امتیاز
1 پاسخ 65 بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 33 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 90 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 45 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 24 بازدید
سوال شده 30 مارس 2021 در شکایت از کارگر یا کارفرما توسط کارگر بدبخت
0 امتیاز
0 پاسخ 104 بازدید
سوال شده 26 مارس 2021 در شکایت از کارگر یا کارفرما توسط علیرضا
0 امتیاز
0 پاسخ 46 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 132 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 83 بازدید
...