0 امتیاز
24 بازدید
در شکایت از کارگر یا کارفرما توسط
سلام انگشتان پای راستم هنگام کار شکست میخواهم بدانم چند درصد دیه میخوره

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود

سوالات مشابه

0 امتیاز
0 پاسخ 48 بازدید
سوال شده سپتامبر 13, 2020 در بیمه خودرو و دیه توسط بی نام
0 امتیاز
0 پاسخ 107 بازدید
سوال شده ژوئیه 7, 2020 در بیمه خودرو و دیه توسط جاوید
0 امتیاز
0 پاسخ 12 بازدید
سوال شده 29 اوت 2021 در شکایت از کارگر یا کارفرما توسط بی نام
0 امتیاز
0 پاسخ 97 بازدید
...