0 امتیاز
105 بازدید
در بیمه خودرو و دیه توسط (150 امتیاز)
٪۴ دیه میشه چقدر مال ضرب وجر با چاقو و درگیری دسته جمعی در ملآ عام بوده .

چقدر میشه به ریال نرخ دیه ۴٪ واسه دعوا و درگیری.

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود

سوالات مشابه

...