0 امتیاز
164 بازدید
در انتقال و مأموریت توسط
من نظامی ارتشی نیروی هوایی هستم با مدرک کارشناسی ارشد علوم سیاسی قصد انتقال به وزارت کشور را دارم

نحوه انتقال به چه صورت هست آیا امکانش هست

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود

سوالات مشابه

...