0 امتیاز
119 بازدید
در قوانین و مقررات ایثارگران توسط
باسلام.

چنانچه کارگر ایثارگر تا کنون از مزایای ماده ۸۸بندهای (ذ-ر)استفاده نکرده باشد!

کارگر می‌تواند درخواست پرداخت معوقات را بنماید؟

در صورت تایید،مبالغ پرداختی از ادارات مالیات و بیمه استرداد میگردد؟

یا اینکه کارفرما از بودجه جاری خود پرداخت نماید؟

باسپاس

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود

سوالات مشابه

...