0 امتیاز
141 بازدید
در بیمه درمان و هزینه‌ها توسط
پارگی تاندول انگشتان دو و سه وچهار دست چپ و جراحت عمیق

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط

سلام بند اول از انگشت وسط دست راست

سوالات مشابه

0 امتیاز
1 پاسخ 217 بازدید
سوال شده 12 ژوئیه 2021 در بیمه خودرو و دیه توسط بهروز بیژن زاد
...