1 پاسخ

0 امتیاز
توسط
سلام.انگشت کوچک سمت راست وانگشتاشاره سمت راست اسیب و ضرب دیدهودوطرف پهلوکبودشده.دیش چقدرمیشه
توسط
دییه پیونده شصت راست چنده

سوالات مشابه

0 امتیاز
1 پاسخ 1.5k بازدید
...