1 پاسخ

0 امتیاز
توسط
سلام.انگشت کوچک سمت راست وانگشتاشاره سمت راست اسیب و ضرب دیدهودوطرف پهلوکبودشده.دیش چقدرمیشه
توسط
دییه پیونده شصت راست چنده

سوالات مشابه

0 امتیاز
0 پاسخ 158 بازدید
...