0 امتیاز
185 بازدید
در بیمه خودرو و دیه توسط
دیه درماه صفر ومتلاحمه وقطع انگشت دست چپ بند ابتدایی وبندمیانی چقدر میباشد

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود

سوالات مشابه

0 امتیاز
1 پاسخ 1.9k بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 176 بازدید
...