0 امتیاز
1.2k بازدید
در بیمه خودرو و دیه توسط

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط
دیه انگشت سوم دست  چپ که ساقط شودبودپارگی وله شدگی  متلاحمه بندانتهایی انگشت وسوم دست چپ سقوط ناخن سوم دست چپ شکستگی استخوان بند انتهای

سوالات مشابه

0 امتیاز
2 پاسخ 501 بازدید
سوال شده دسامبر 15, 2020 در بیمه خودرو و دیه توسط بی نام
...