0 امتیاز
13 بازدید
در حق بیمه و بازنشستگی توسط
آیا با مدرک دکتری و دبیر آموزش و پرورش و 12 ماه جبهه می توان بیشتر از 35 سال خدمت نمود

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود

سوالات مشابه

...