0 امتیاز
28.3k بازدید
در بیمه خودرو و دیه توسط
ویرایش شده

با سلام. در سال 99 دیه استخوان ترقوه در موارد قطع، شکستگی، ترک خوردگی، موضحه، در رفتگی و سوراخ شدن به چه میزان است؟

3 پاسخ

0 امتیاز
توسط
انتخاب شده توسط
 
بهترین پاسخ

با سلام.

ردیفحالت‌های نقص عضونرخ دیهمبلغ ریالی دیهمستند (قانون مجازات اسلامی)
1قطع و از بین بردن دو استخوان ترقوهدیه کاملدیه زن:
1.650.000.000
دیه مرد:
3.300.000.000
ماده 655
2قطع و از بین بردن هر یک از دو استخوان ترقوهنصف دیه کاملدیه زن:
825.000.000
دیه مرد:
1.650.000.000
ماده 655
3شکستن هر یک از استخوان های ترقوه در صورتی که بدون عیب درمان شودچهار درصد دیه کاملدیه زن و مرد:
132.000.000
ماده 656
4شکستن هر یک از استخوان های ترقوه در صورتی که درمان نشود یا با عیب درمان شودنصف دیه کاملدیه زن:
825.000.000
دیه مرد:
1.650.000.000
ماده 656
5ترک خوردن هر یک از استخوان های ترقوهسی و دو هزارم دیه کاملدیه زن و مرد:
105.600.000
ماده 657
6دیه موضحه هر یک از استخوان های ترقوهبیست و پنج هزارم دیه کاملدیه زن و مرد:
82.500.000
ماده 657
7در رفتگی هر یک از استخوان های ترقوهبیست هزارم دیه کاملدیه زن و مرد:
66.000.000
ماده 657
8سوراخ شدن هر یک از استخوان های ترقوهده هزارم دیه کاملدیه زن و مرد:
33.000.000
ماده 560
توسط
سلام. دیه شکستن استخوان ترقوه چقدر است
توسط
سلام دیه 4درصد بابت استخوان ترقوه سمت چپ چقدرمیشه
0 امتیاز
توسط
جراحت حارصه سمت راست پیشانی وسمت چپ صورت چقدر می ش.د
توسط
دیه ترک خودن استخون دماغ چقدره؟
0 امتیاز
توسط
شکستن کتف سمت راست باعیب چقدر دیه میشود

سوالات مشابه

...