0 امتیاز
31.9هزار بازدید
در بیمه خودرو و دیه توسط
ویرایش شده

با سلام. در سال 99 دیه استخوان ترقوه در موارد قطع، شکستگی، ترک خوردگی، موضحه، در رفتگی و سوراخ شدن به چه میزان است؟

3 پاسخ

0 امتیاز
توسط
انتخاب شده توسط
 
بهترین پاسخ

با سلام.

ردیفحالت‌های نقص عضونرخ دیهمبلغ ریالی دیهمستند (قانون مجازات اسلامی)
1قطع و از بین بردن دو استخوان ترقوهدیه کاملدیه زن:
1.650.000.000
دیه مرد:
3.300.000.000
ماده 655
2قطع و از بین بردن هر یک از دو استخوان ترقوهنصف دیه کاملدیه زن:
825.000.000
دیه مرد:
1.650.000.000
ماده 655
3شکستن هر یک از استخوان های ترقوه در صورتی که بدون عیب درمان شودچهار درصد دیه کاملدیه زن و مرد:
132.000.000
ماده 656
4شکستن هر یک از استخوان های ترقوه در صورتی که درمان نشود یا با عیب درمان شودنصف دیه کاملدیه زن:
825.000.000
دیه مرد:
1.650.000.000
ماده 656
5ترک خوردن هر یک از استخوان های ترقوهسی و دو هزارم دیه کاملدیه زن و مرد:
105.600.000
ماده 657
6دیه موضحه هر یک از استخوان های ترقوهبیست و پنج هزارم دیه کاملدیه زن و مرد:
82.500.000
ماده 657
7در رفتگی هر یک از استخوان های ترقوهبیست هزارم دیه کاملدیه زن و مرد:
66.000.000
ماده 657
8سوراخ شدن هر یک از استخوان های ترقوهده هزارم دیه کاملدیه زن و مرد:
33.000.000
ماده 560
سوال شده دسامبر 29, 2020 در بیمه خودرو و دیه توسط محدثه قربانی زهرایی
ویرایش شده مارس 7, 2022 توسط
دیه ترقوه بد جوش خورده
توسط
سلام. دیه شکستن استخوان ترقوه چقدر است
توسط
سلام دیه 4درصد بابت استخوان ترقوه سمت چپ چقدرمیشه
0 امتیاز
توسط
جراحت حارصه سمت راست پیشانی وسمت چپ صورت چقدر می ش.د
توسط
دیه ترک خودن استخون دماغ چقدره؟
0 امتیاز
توسط
شکستن کتف سمت راست باعیب چقدر دیه میشود

سوالات مشابه

...