0 امتیاز
46 بازدید
در بیمه خودرو و دیه توسط
برخورد بچه ۶ ساله در هنگام عبور از خیابان که به وسط خودرو  خورده

و از ساق پا  شکسته شده

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود

سوالات مشابه

0 امتیاز
0 پاسخ 92 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 29 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 328 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 2.9k بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 138 بازدید
...