0 امتیاز
87 بازدید
در حق بیمه و بازنشستگی توسط
با سلام واحترام

همانطور که مستحضر هستید افزایش حقوق سالیانه در سالیان اخیر بصورت یکسان برای کارگران مشمول قانون کار و کارمندان مشمول قانون خدمات کشوری اعمال نشده و در نتیجه حقوق کارمندان دولت به میزان قابل توجهی کمتر از کارگران مشمول قانون کار روده است.

از طرف دیگر و بطور خاص در مورد کارمندان دولت مشمول قانون خدمات کشوری که مشترک صندوق بازنشسگی تامین اجتماعی می باشند، و در سال جاری بازنشسته خواند شد، بر مبنای میانگین دو سال آخر ( که افزاش سالیانه آن کمتر بوده است ) محاسبه شده و در نتیجه دریافتی آنها بصورت قابل توجهی کمتر از بازنشسگاان همترازی که در سنوات گذشته بازنشسته شده اند خواهد بود.

آیا برای این جبران سازی قانون مصوبی وجود دارد؟

سپاس از پاسخگویی شما

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود

سوالات مشابه

...