0 امتیاز
112 بازدید
در قوانین و مقررات ایثارگران توسط
با سلام

بنده عضو هیات علمی رسمی آزمایشی دانشگاه هستم بابای من سابقه 9 ماه حضور در جنگ دارد آیا آین نامه تبدیل وضعیت برای تبدیل به رسمی قطعی شامل اعضای هیات علمی می شود؟

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود

سوالات مشابه

0 امتیاز
0 پاسخ 47 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 54 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 46 بازدید
...