0 امتیاز
227 بازدید
در مقررات اداری و استخدامی دانشگاه‌ها توسط
سلام

پدر بنده بیش از ۹ماه سابقه جبهه داوطلبانه دارند.

بنده از سال ۹۱ استخدام پیمانی و سال ۹۶ استخدام رسمی آزمایشی دانشگاه پیام نور شدم.

آیا تفسیر جدید شورای نگهبان در خصوص تبدیل وضع کارکنان به رسمی قطعی شامل حال بنده هم میشه؟

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود
...