0 امتیاز
1.1k بازدید
در حقوق و دستمزد و مزایا -عیدی پاداش - سنوات و پایان کار توسط

با سلام. بیمه سربازی به چه صورت است؟ چگونگی تبدیل شدن به سابقه کار؟

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط

با سلام.

مشمولین قانون تأمین اجتماعی با دارا بودن شرایط مقرر قانونی از جمله بیمه‌پردازی در زمان ارائه تقاضا و داشتن دو سال سابقه بیمه و همچنین پرداخت حق بیمه متعلقه وفق ضوابط مقرر در ماده ۳ آیین نامه اجرایی به نسبت کسر ۷ درصد از ۳۰ درصد حق بیمه شده و کسر ۲۳ درصد از ۳۰ درصد سهم دولت می‌توانند مدت دوره سربازی خود را به عنوان سابقه کار احتساب نمایند. 

متقاضیان در صورت تمایل به احتساب سوابق مذکور می‌توانند برای انجام فرایند مربوطه به آخرین شعبه محل پرداخت حق بیمه مراجعه کرده و پس از ارائه درخواست و احراز شرایط مقرر زمینه اقدام لازم در احتساب دوره سربازی به عنوان سابقه کار از سوی تأمین اجتماعی فراهم شود.

 با پرداخت دو سال حق‌بیمه دوره سربازی مشمولین به عنوان سابقه کار برای افراد محسوب می‌شود.

سوالات مشابه

...