0 امتیاز
231 بازدید
در بازنشستگی و از کار افتادگی و فوت کارگر توسط
سلام. لطفا در مورد فوق العاده شغل که در لیست بیمه عمل میشود بفرمائید که آیا در بازخرید محاسبه میشود؟

البته شرکت ما طرح طبقه بندی مشاغل ندارد.

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط

سلام. در کارگاه های فاقد طرح طبقه بندی مشاغل، کلیه پرداختیها مثل مزایای سختی كار ، مزایای سرپرستی ، فوق العاده شغل و ... ( بجز مزایای قانونی مثل هزینه مسكن ، خواربار و كمك عائله مندی ، و پاداش افزایش تولید ) جزء مزد ثابت محسوب می شوند.

بنابراین این مبالغ در محاسبه سنوات خدمت (مزایای پایان خدمت ) نیز محاسبه می شوند.

توسط
این مورد ماده و استناد قانونی دارد که معرفی بفرمایید بتونم از منبع قانونی استعلام کنم ؟

سوالات مشابه

0 امتیاز
1 پاسخ 3.8k بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 99 بازدید
سوال شده می 1, 2021 در حقوق و مزایا توسط بی نام
0 امتیاز
0 پاسخ 109 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 132 بازدید
سوال شده فوریه 8, 2021 در پرداخت حق بیمه توسط hesam .sepehr [email protected] .cim
...