0 امتیاز
120 بازدید
در استخدام و تبدیل وضعیت توسط
با عنایت به نامه شماره 99/102/19491 مورخ 99/6/17 شورای نگهبان که بخشنامه شماره 170061 را خلاف شرع ندانسته آیا بخشنامه شماره ۱۷۰۰۶۱- ۲۴/۱۲/۱۳۹۳ موضوع محدودیت اعمال مدارک تححصیلی بالاتر کارمندان (دادنامه شماره ۶۲۶ الی ۶۳۲ مورخ ۱۴/۵/۱۳۹۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری) همچنان به قوت خود باقی است ؟

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود

سوالات مشابه

...