0 امتیاز
191 بازدید
در مقررات اداری و استخدامی دانشگاه‌ها توسط
نحوه اعمال مدرک برای نیروهایی اداری ؟
مربوط به این پاسخ: اعمال مدرک مر تبط فرهنگیان

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط
سلام فغلا خیر

سوالات مشابه

0 امتیاز
2 پاسخ 564 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 1.4هزار بازدید
...