0 امتیاز
1.3k بازدید
در بیمه خودرو و دیه توسط
ویرایش شده توسط
سلام. یک درصد دیه کامل در ماه حرام چقدر است؟

2 پاسخ

0 امتیاز
توسط
باسلام

امسال دیه در ماههای حرام چهارصد وچهل میلیون تومان است. ودر ماههای بعدی سیصدوسی میلیون تومان است. خوب با این حساب یک درصد در ماه حرام چهار میلیون وچهارصد هزار تومان  .وماههای بعدی سه میلیون وسیصدهزارتومان است
0 امتیاز
توسط
سلام یک درصد دیه کامل انسان چقدر می باشد
...