0 امتیاز
1.3k بازدید
در بیمه خودرو و دیه توسط
2ونیم درصد دیه کامل در ماه حرام چقدر است؟؟

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط
درودبرشما

تغلیظ دیه یا همون افزایش دیه در ماه حرام مربوط به فوت و قتل میباشد وبرمحاسبه دیه جراحات تاثیری ندارد

2.5 درصد در سال99 معادل 8میلیون و250هزارتومان

هادی علوی

کارشناس حقوق بیمه

سوالات مشابه

0 امتیاز
0 پاسخ 1.4k بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 1.3k بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 100 بازدید
...