0 امتیاز
26 بازدید
در حقوق و دستمزد و مزایا -عیدی پاداش - سنوات و پایان کار توسط
سلام ۷روز از مهلت پرداخت بیمه قالیبافیم گذشته آیاحذف میشه؟ ودیگه برقرار نمیشه؟

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود

سوالات مشابه

...